Aveam nevoie să devin altceva în afară de vedeta la naşterea căreia contribuise toată lumea.


aveam-nevoie-să-devin-altceva-în-afară-de-vedeta-naşterea-căreia-contribuise-toată-lumea
leann rimesaveamnevoiedevinaltcevaînafarădevedetanaştereacăreiacontribuisetoatălumeaaveam nevoienevoie săsă devindevin altcevaaltceva înîn afarăafară dede vedetavedeta lala naştereanaşterea căreiacăreia contribuisecontribuise toatătoată lumeaaveam nevoie sănevoie să devinsă devin altcevadevin altceva înaltceva în afarăîn afară deafară de vedetade vedeta lavedeta la naştereala naşterea căreianaşterea căreia contribuisecăreia contribuise toatăcontribuise toată lumeaaveam nevoie să devinnevoie să devin altcevasă devin altceva îndevin altceva în afarăaltceva în afară deîn afară de vedetaafară de vedeta lade vedeta la naştereavedeta la naşterea căreiala naşterea căreia contribuisenaşterea căreia contribuise toatăcăreia contribuise toată lumeaaveam nevoie să devin altcevanevoie să devin altceva însă devin altceva în afarădevin altceva în afară dealtceva în afară de vedetaîn afară de vedeta laafară de vedeta la naştereade vedeta la naşterea căreiavedeta la naşterea căreia contribuisela naşterea căreia contribuise toatănaşterea căreia contribuise toată lumea

Moda este atotputernica stăpână căreia toată lumea i se pleacă.Nimeni nu are nevoie de un şef, însă toată lumea are nevoie de un mentor!Orice este în mişcare trebuie să fie mişcat de altceva, apoi acel altceva trebuie să fie mişcat de altceva şi aşa mai departe... Astfel ajungem la prima mişcare, care nu a mai fost mişcată de nimic. Toată lumea crede că Acesta e Dumnezeu.Am născut copii în lumea asta întunecată pentru că aveam nevoie de lumina pe care numai un copil o poate aduce.Băncile sunt conduse de bancheri în toată lumea în afară de Cişmigiu şi Herăstrău.Un adevărat prieten este unul care păşeşte înăuntru atunci când toată lumea iese afară.