Atunci când un arhitect este întrebat care este cea mai bună construcţie a sa, el, de obicei, răspunde,


atunci-când-un-arhitect-este-întrebat-care-este-cea-mai-bună-construcţie-a-el-de-obicei-răspunde-următoarea
emilio ambaszatuncicândunarhitectesteîntrebatcareceamaibunăconstrucţieeldeobiceirăspundeurmătoareaatunci cândcând unun arhitectarhitect esteeste întrebatîntrebat carecare esteeste ceacea maimai bunăbună construcţiede obiceiatunci când uncând un arhitectun arhitect estearhitect este întrebateste întrebat careîntrebat care estecare este ceaeste cea maicea mai bunămai bună construcţieconstrucţie a saatunci când un arhitectcând un arhitect esteun arhitect este întrebatarhitect este întrebat careeste întrebat care esteîntrebat care este ceacare este cea maieste cea mai bunăcea mai bună construcţiebună construcţie a saatunci când un arhitect estecând un arhitect este întrebatun arhitect este întrebat carearhitect este întrebat care esteeste întrebat care este ceaîntrebat care este cea maicare este cea mai bunăeste cea mai bună construcţiemai bună construcţie a sa

Atunci când eşti la volan, cea mai mică distanţă dintre două puncte este în construcţie.Antologiile de aforisme sunt de obicei aranjate după teme şi asta nu este cea mai bună metodă, fiindcă, de obicei, aforismul are câteva teme şi interpretări.O afacere de succes este cea care răspunde unei necesităţi, sau crează o necesitate, care este întotdeauna mai mare decât capacitatea de a răspunde acelei necesităţi.Onestitatea este cea mai bună politică; atunci când este vorba de bani.În momentul în care tu făgăduieşti dragostea cea mai înaltă, îţi recunoşti, de fapt, cea mai mare frică. Pentru că primul lucru care te îngrijorează după ce spui Cartea e de o mie de ori mai preţioasă dacă lângă ea, aproape de ea, în bibliotecă stă o călăuză, bibliotecarul. El o ştie pe cea mai bună pentru tine, pe cea proaspăt sosită, pe cea care ştie a răspunde tocmai la întrebările tale.