Atunci când scrie la gazetă, Având un stil militarist, Transformă pana-n baionetă Ca într-un vis de... alchimist!


atunci-când-scrie-gazetă-având-un-stil-militarist-transformă-pana-n-baionetă-ca-într-un-vis-de-alchimist
mihai enachiatuncicândscriegazetăavândunstilmilitaristtransformăpananbaionetăcaîntrunvisdealchimistatunci cândcând scriescrie lala gazetăavând unun stilstil militaristbaionetă cavis dede alchimistatunci când scriecând scrie lascrie la gazetăavând un stilun stil militaristvis de alchimistatunci când scrie lacând scrie la gazetăavând un stil militaristatunci când scrie la gazetă

În visuri, câteodată, pana meaSe schimbă într-o pasăre zglobieŞi-ncearcă - temerară - a zbura.Când nu visez, se-mpiedică şi scrie.Cu multă vreme în urmă, m-am hotărât să urmez cu străşnicie, în toate scrierile mele, o regulă de căpătâi: claritatea. Am renunţat de mult la orice tentativă de a scrie într-un stil poetic, simbolic sau experimental, sau în orice alt stil care ar putea (dacă aş fi destul de bun) să-mi asigure un premiu Pulitzer. Mă străduiesc, de atunci, să scriu pur şi simplu clar şi în acest fel să stabilesc o relaţie caldă între mine şi cititorii mei, iar criticii... ei bine, ei pot face ce poftesc.Scrie, scrie, nu se lasă,Stihurile curg ca apa,Pana-i este credincioasă,Numai poanta-i trage clapa!Adevăratul alchimist este cel ce transformă plumbul greu al dorinţelor şi argintul viu al minţii în aurul înţelepciunii, trecându-le prin focul purificator al iubirii.Harry îşi luă pana între dinţi şi căută sub pernă călimara şi sulul de pergament. Încet şi cu foarte mare grijă deschise călimara, îşi înmuie pana în cerneală şi începu să scrie, întrerupându-se din când în când pentru a asculta, fiindcă dacă vreun membru al familiei Dursley auzea în drum spre baie scrijelitul penei, probabil că l-a fi închis în nişa de sub scări pentru tot restul vieţii.Cel mai mare dintre filozofi arăta că atunci când literatura şi învăţăturile filozofiei pătrund într-un om pervers şi decăzut, ca într-un vas spurcat şi murdar, ele se schimbă, se transformă şi se strică.