Atunci când mă uit în urmă, sunt atât de impresionată încă o dată de puterea dătătoare de viaţă a literaturii. Dacă aş fi tânără astăzi, încercând să câştig un sens al sinelui meu în lume, aş face-o iarăşi prin lectură, aşa cum am procedat când am fost tânără.


atunci-când-mă-uit-în-urmă-sunt-atât-de-impresionată-încă-o-dată-de-puterea-dătătoare-de-viaţă-a-literaturii-dacă-aş-fi-tânără
maya angelouatuncicânduitînurmăsuntatâtdeimpresionatăîncădatăputereadătătoareviaţăliteraturiidacăfitânărăastăziîncercândcâştigunsensalsineluimeulumefaceoiarăşiprinlecturăaşacumamprocedatfosttânărăatunci cândcând mămă uituit înîn urmăsunt atâtatât dede impresionatăimpresionată încăîncă oo datădată dede putereaputerea dătătoaredătătoare dede viaţădacă aşaş fifi tânărătânără astăziîncercând săsă câştigcâştig unun senssens alal sineluisinelui meumeu înîn lumeiarăşi prinprin lecturăaşa cumcum amam procedatprocedat cândcând amam fostfost tânărăatunci când măcând mă uitmă uit înuit în urmăsunt atât deatât de impresionatăde impresionată încăimpresionată încă oîncă o datăo dată dedată de putereade puterea dătătoareputerea dătătoare dedătătoare de viaţăviaţă a literaturiidacă aş fiaş fi tânărăfi tânără astăziîncercând să câştigsă câştig uncâştig un sensun sens alsens al sineluial sinelui meusinelui meu înmeu în lumeiarăşi prin lecturăaşa cum amcum am procedatam procedat cândprocedat când amcând am fostam fost tânără

Au sosit scrisori de duminică, luni şi o carte poştală. Judecă şi tu corect, te rog, Milena. Stau aici atât de izolat, atât de departe şi totuşi relativ liniştit şi îmi trec tot felul de lucruri prin minte, spaimă, nelinişte, aşa că transcriu toate astea, chiar dacă nu prea are sens, şi uit tot, când îţi vorbesc ţie, te uit chiar şi pe tine şi abia când sosesc din nou două astfel de scrisori, devin iarăşi conştient de situaţie.Sunt mândră şi mă simt onorată că sunt prima femeie tânără sau prima persoană tânără din Pakistan care a primit acest premiu. Sunt recunoscătoare tatălui meu pentru că nu mi-a retezat aripile şi mi-a permis să zbor.Când voi fi mai mare, vreau să fac ceea ce face Violetta. Aş dori să fac o înregistrare de-a mea, iar lumea să ştie despre mine, nu de Violetta. Visul meu este să pot face o înregistrare de-a mea şi în acest sens ştiu deja că fanii mei mă vor ajuta. Dar nu e nici o grabă, eu sunt încă tânără, nu vreau să grăbesc lucrurile, dar cred că viaţa este dură şi mai devreme sau mai târziu, va veni şi partea cea mai grea pentru mine.Dacă mlădiţa de bambus n-a fost folosită când era tânără, la ce mai poate servi acum când a îmbătrânit?Fericirea şi împlinirea personală provin din legământul pe care-l faci cu tine însuţi. Acest legământ va fi testat tot timpul. Iarăşi şi iarăşi, universul îţi va cere să oferi darul, chiar şi atunci când eşti confruntat cu critică, scepticism sau aparentă lipsă de preţuire. Şi, de fiecare dată când apare respingerea, vei fi confruntat cu întrebarea: Eddie Scrap-Iron Dupris: Ca să faci un luptător trebuie să-l goleşti ca pe un copac desfrunzit: nu-i poţi spune să uite tot ce ştie chiar de-l obligi să uite că are oase... să-l oboseşti atât de tare încât să te asculte numai pe tine, să audă numai vocea ta, să facă doar ce-i spui, nimic mai mult... Să-i arăţi cum să-şi menţină echilibrul sau să-l ia de la adversar... cum să genereze forţa motrice pe degetul corect şi cum să lovească din reflex atunci când are ocazia... cum să lupte şi când să se retragă. Apoi trebuie să le arăţi încă o dată. Şi încă o dată... până cred că aşa s-au născut.