Atunci când doi oameni se afla sub influenţa celei mai violente, nebuneşti, înşelatoare şi trecătoare dintre pasiuni, li se cere sa jure că vor ramâne în această stare tulburătoare, anormală si epuizantă pâna când moartea îi va despărţi.


atunci-când-doi-oameni-se-afla-sub-influenţa-celei-mai-violente-nebuneşti-înşelatoare-şi-trecătoare-dintre-pasiuni-li-se-cere-jure-că-vor
george bernard shawatuncicânddoioameniseaflasubinfluenţaceleimaiviolentenebuneştiînşelatoareşitrecătoaredintrepasiunilicerejurevorramâneînaceastăstaretulburătoareanormalăepuizantăpânamoarteaîivadespărţiatunci cândcând doidoi oamenioameni sese aflaafla subsub influenţainfluenţa celeicelei maimai violenteînşelatoare şişi trecătoaretrecătoare dintredintre pasiunili sese cerecere sasa jurejure căcă vorramâne înîn aceastăaceastă starestare tulburătoareanormală sisi epuizantăepuizantă pânapâna cândcând moarteamoartea îiîi vava despărţiatunci când doicând doi oamenidoi oameni seoameni se aflase afla subafla sub influenţasub influenţa celeiinfluenţa celei maicelei mai violenteînşelatoare şi trecătoareşi trecătoare dintretrecătoare dintre pasiunili se cerese cere sacere sa juresa jure căjure că vorcă vor ramânevor ramâne înramâne în aceastăîn această stareaceastă stare tulburătoareanormală si epuizantăsi epuizantă pânaepuizantă pâna cândpâna când moarteacând moartea îimoartea îi vaîi va despărţi

La o asemenea vârstă, unui suflet încă plin de iluzii poetice îi place să savureze moartea, atunci când moartea i se pare binefăcătoare. Moartea are însă cochetării faţă de cei tineri: pentru ei, moartea când înaintează, când se retrage, când se arată, când se ascunde; încetineala aceasta îi scârbeşte de ea, iar incertitudinea ce le-o pricinuieşte viitorul îi readuce până la urmă între oameni, unde vor găsi iarăşi durerea care, mai nemiloasă decât moartea, îi va lovi fără a se lăsa aşteptată.Când oamenii vor construi o fuziune mutuală corectă unii cu alţii, când vor simţi că sunt în mediul bun social, toate problemele vor dispărea. Apoi, societatea va stabili şi promova homeostazia, oameni vor simţi că sunt ca într-un flux, fiind într-o stare de linişte interioară şi exterioară. Această condiţie suscită o stare de beatitudine în ei.Când un om stă în apropierea cuiva, lucrul acesta îi va influenţa desigur şi caracterul. Cu cât mai mult se va vedea efectul în fiinţa noastră atunci când vom avea tangenţă cu Dumnezeu, adică vom fi expuşi celei mai puternice influenţe care poate exista.Când te vei afla la sfârşitul zilelor tale, ce-ţi vei dori? Vei îmbrăţişa diploma de absolvire frumos înrămată şi agăţată pe peretele din camera ta? Vei cere să fi dus în garaj ca să te aşezi la volanul maşinii tale pentru o ultimă dată? Vei găsi alinare recitindu-ţi situaţia financiară? Sigur că nu! Cei care vor conta pentru tine atunci, vor fi oamenii. Dacă atunci relaţiile cu ei vor fi cele mai importante, n-ar trebui să fie şi acum?E un lucru destul de cunoscut că timizii sunt uneori mai curajoşi decât curajoşii. Ei au îndrăzneli de care un om normal nu e în stare. După cum nehotărâţii sunt capabili de pasiuni nebuneşti.Libertatea va fi atunci când nu vor mai fi regi (oligarhi) şi papi (patriarhi) ci oameni demni, iubitori care vor înţelege că Lumea ne-a fost dată fiecăruia dintre noi.