Atât de permeabili,încât zarea trecea prin gâtlejul nostru.Atât de încremeniţi de frică,încât ne purtam sufletu-n cârje.Atât de micşoraţi,încât ne târam sub un ceasornicunde nimic nu arăta ora.Atât de tăcuţiîncât pierdeam obişnuinţacelor mai simple cuvinte:


atât-de-permeabiliîncât-zarea-trecea-prin-gâtlejul-nostruatât-de-încremeniţi-de-fricăîncât-ne-purtam-sufletu-n-cârjeatât-de
alain bosquetatâtdepermeabiliîncâtzareatreceapringâtlejulnostruatâtîncremeniţifricăîncâtnepurtamsufletuncârjeatâtmicşoraţiîncâttâramsubunceasornicundenimicnuarătaoraatâttăcuţiîncâtpierdeamobişnuinţacelormaisimplecuvintedragosteliliaczăpadăprietenieatâtsinguriatât dezarea treceatrecea prinprin gâtlejulde încremeniţiîncremeniţi dene purtamne târamtâram subsub unun ceasornicundeceasornicunde nimicnimic nunu arătade tăcuţiîncâttăcuţiîncât pierdeampierdeam obişnuinţacelormai simplede singurizarea trecea printrecea prin gâtlejulde încremeniţi dene târam subtâram sub unsub un ceasornicundeun ceasornicunde nimicceasornicunde nimic nunimic nu arătade tăcuţiîncât pierdeamtăcuţiîncât pierdeam obişnuinţacelorpierdeam obişnuinţacelor maiobişnuinţacelor mai simple

Influenţa celor din jurul nostru este atât de puternică, atât de subtilă, atât de gradată încât adesea nici măcar nu realizăm cât de mult ne poate afecta.Suntem atât de închipuiţi, încât am vrea să fim cunoscuţi de întregul pământ, ba chiar şi de oamenii care vor veni când noi nu vom mai fi; şi suntem atât de deştepţi, încât preţuirea a cinci sau şase persoane din jurul nostru ne amăgeşte şi ne mulţumeşte.Găseşte un serviciu care să îţi placă atât de mult încât să vrei să îl faci fără să primeşti bani, apoi fă-l atât de bine încât oamenii te vor plăti să nu te opreşti.În România, dacă apuci să-ţi expui vreo relaţie prin media, în două luni e moartă. Interpretările sunt atât de subiective şi atât de ieftine, atât de multe strâmbe se bagă pe dedesubt, încât relaţia nu are cum să răzbească.Cu cât inspiraţia este mai puternică, cu atât este nevoie de mai multă migală pentru a-i da glas. Îl citim pe Puşkin şi versurile lui sunt atât de curgătoare, atât de simple, încât avem impresia că ele s-au rânduit într-o astfel de formă, aşa, de la sine, fără nicio greutate. Nu ne dăm seama însă câtă muncă a cheltuit poetul pentru ca totul să iasă atât de simplu şi de curgător.Unii dintre cei mai mari oameni din Statele Unite, din domeniul comerţului şi productiei, se tem de ceva. Ei ştiu că undeva există o putere atât de organizată, atât de subtilă, atât de atentă, atât de completă, de perseverentă încât nu au curajul să o vorbeasca de rău sau să o condamne, decât în şoaptă.