Asta-i viaţaŞugubeaţa:El cu viciul,Ea cu biciul.


asta-i-viaţaŞugubeaţael-cu-viciulea-cu-biciul
corin bianuastaiviaţaŞugubeaţaelcuviciuleabiciulcu biciul

Iubirea-i pur şi simplu o nebunie. Îndrăgostiţii ar trebui bătuţi cu biciul pentru asta, dar nu se întâmplă asta, pentru că biciuitorii sunt la rândul lor, îndrăgostiţi.Mai bine biciul şi otrava decât tortura asta a minţii.Nu am maşină, dar merg destul de des cu taxiul. Asta e viciul meu, sunt taxicoman.După cum sufletul pleacă de la virtute pentru a se înălţa spre frumos şi spre bine, la fel el porneşte de la viciu pentru a coborî la răul absolut. Contemplarea care aparţine sufletului ce contemplă viciul este a răului absolut, iar participarea la acest rău îi revine sufletului, care devine vicios, căci el se va afla în întregime pe ''tărâmul neasemănării''când scufundându-se în sine, va cădea într-o mlaştină întunecată. Când sufletul se află în întregime în viciul absolut, el nu mai deţine viciul, ci îşi transformă natura într-una rea. Sufletul care se îndreaptă spre intelect se îndepărtează de materie şi nu se apropie de lipsă de măsură, rămânând pur.Biciul limbii ustură la inimă.Flecarul e lovit cu biciul dublu.