Ascultaţi-i pe cei care vă dau aripi, nu cârje!


ascultaţi-i-pe-cei-care-vă-dau-aripi-nu-cârje
octav bibereascultaţiipeceicaredauaripinucârjepe ceicei carecare văvă daudau aripinu cârjepe cei carecei care văcare vă dauvă dau aripipe cei care văcei care vă daucare vă dau aripipe cei care vă daucei care vă dau aripi

Arta nu se potriveşte cu mediocritatea: ea dă aripi, nu cârje.Cei care educă copiii bine ar trebui să fie onoraţi mai mult decât cei care îi fac; pentru că dacă ultimii le dau doar viaţă, primii le dau arta de a vieţui bine.Dumnezeu hrăneşte păsările care dau din aripi.Părinţii buni le dau copiilor rădăcini şi aripi. Rădăcini ca să ştie unde le este casa şi aripi ca să zboare în alte părţi unde să arate celorlalţi ce au învăţat.Slăbiciunea omului este mai vizibilă la cei care nu-şi dau seama de ea, decât la cei care şi-o cunosc.Noi suntem ca şi fluturii care dau din aripi pentru o zi şi cred că este pentru totdeauna.