Arta este o aventură într-o lume necunoscută, care poate fi explorată doar de cei dispuşi să îşi asume riscurile.


arta-este-o-aventură-într-o-lume-necunoscută-care-poate-fi-explorată-doar-de-cei-dispuşi-să-îşi-asume-riscurile
mark rothkoartaesteaventurăîntrolumenecunoscutăcarepoatefiexploratădoardeceidispuşiîşiasumeriscurilearta esteeste oo aventurălume necunoscutăcare poatepoate fifi exploratăexplorată doardoar dede ceicei dispuşidispuşi săîşi asumeasume riscurilearta este oeste o aventurăcare poate fipoate fi exploratăfi explorată doarexplorată doar dedoar de ceide cei dispuşicei dispuşi sădispuşi să îşisă îşi asumeîşi asume riscurilearta este o aventurăcare poate fi exploratăpoate fi explorată doarfi explorată doar deexplorată doar de ceidoar de cei dispuşide cei dispuşi săcei dispuşi să îşidispuşi să îşi asumesă îşi asume riscurilecare poate fi explorată doarpoate fi explorată doar defi explorată doar de ceiexplorată doar de cei dispuşidoar de cei dispuşi săde cei dispuşi să îşicei dispuşi să îşi asumedispuşi să îşi asume riscurile

O datorie a fiecărui artist este să-şi asume riscurile necunoscutului, ţinând în acelaşi timp mâna pe pulsul omenirii, adică încercând să vadă ce se întâmplă cu semenii lui, în societate. Doar acest lucru cred că poate să motiveze un artist care, de asemenea, trebuie să uite repede de orice dorinţă de afirmare.Arta poate fi învăţată doar de la cei care îşi câştigă existenţa cu ea.Îi consider eroi pe cei care îşi petrec timpul în biblioteci. Ei îşi însuşesc cunoştinţe şi apoi riscurile pe care şi le asumă sunt calculate pe baza curajului de care au avut nevoie ca să obţină atâtea informaţii.Fiecare om poate transforma lumea monotonă şi plină de gri într-o lume plină de provocări şi aventură.Analfabetului nu-i pasăDe nimeni în această lume,El n-a avut Un individ fără informaţie nu poate să-şi asume responsabilitatea, un individ care primeşte informaţia, trebuie să-şi asume responsabilitatea.