Arhitectura este arta mamă. Fără o arhitectură a noastră, nu avem sufletul civilizaţiei noastre proprii.


arhitectura-este-arta-mamă-fără-o-arhitectură-a-noastră-nu-avem-sufletul-civilizaţiei-noastre-proprii
frank lloyd wrightarhitecturaesteartamamăfărăarhitecturănoastrănuavemsufletulcivilizaţieinoastrepropriiarhitectura esteeste artaarta mamăfără oo arhitecturănu avemavem sufletulsufletul civilizaţieicivilizaţiei noastrenoastre propriiarhitectura este artaeste arta mamăfără o arhitecturăarhitectură a noastrănu avem sufletulavem sufletul civilizaţieisufletul civilizaţiei noastrecivilizaţiei noastre propriiarhitectura este arta mamăo arhitectură a noastrănu avem sufletul civilizaţieiavem sufletul civilizaţiei noastresufletul civilizaţiei noastre propriifără o arhitectură a noastrănu avem sufletul civilizaţiei noastreavem sufletul civilizaţiei noastre proprii

Întreaga arhitectură devine măreaţă după apusul soarelui; probabil că arhitectura este o artă nocturnă la fel cu arta focurilor de artificii.Când sunt întrebat în ce cred, spun că în arhitectură. Arhitectura este mama artelor. Îmi place să cred că arhitectura conectează prezentul cu trecutul şi tangibilul cu intangibilul.Îmi este greu să recunosc sufletul poporului meu în cea mai mare parte din producţiile artistice contemporane. Mai puţin încă în acel stil arhitectonic românesc pe care-l vedem etalându-se, cu elefantină suficienţă, prin cetăţile noastre, mari şi mici. Românul, în firea lui – şi în arta lui – este vioi, spiritual şi sprinten. Arhitectura noastră naţională urbană este greoaie, pedantă şi boccie.Mă uluieşte această arhitectură a timpurilor noastre. Şi în general, arhitectura întregului Petersburg este extrem de caracteristică, de originală, şi m-a impresionat întotdeauna tocmai prin faptul că exprimă lipsa de caracter şi personalitate a oraşului de-a lungul întregii sale existenţe.Arhitectura aparţine culturii, nu civilizaţiei.Există trei forme de artă vizuală: pictura este arta la care te uiţi, sculptura este arta în jurul căreia poţi să mergi, iar arhitectura - arta prin care poţi să mergi.