Are totul la-ndemână,Dar lucrările-i stau baltă,Că se plimbă-o săptămână,Spre-a fi liberă-n cealaltă.


are-totul-ndemânădar-lucrările-i-stau-baltăcă-se-plimbă-o-săptămânăspre-a-fi-liberă-n-cealaltă
maliu bogoearetotullandemânădarlucrărileistaubaltăcăseplimbăosăptămânăspreafiliberăncealaltăare totul

Deşi vorbim despre omenire, inegalităţile şi inechităţile din sistemul internaţional au dat naştere la două lumi şi nepotrivirile dintre aceastea cresc. Una este lumea bogăţiilor, cealaltă lumea săracilor; una ştie carte, cealaltă este în mare măsură analfabetă; una este industrială şi urbană, cealaltă este predominant agrară şi rurală; una este orientată spre consum, cealaltă spre supravieţuire.Spus-am că mă străduiescŞi că poanta n-o las baltă,Cât sunt viu s-o ticluiesc,Nu pe lumea cealaltă.Citind Evanghelia de la cap la coadă sau invers nu înţeleg nimic despre cum este organizată lumea şi de ce, în aşa fel încât nu ne-a învăţat nimic despre creaţiune. Dar mai ales - şi asta este cel mai important - a proclamat că Frunzele în ramuri? Prizoniere.Libere să freamăte? Părere.Liberă e frunza doar spre toamnă;Libertatea clipei o condamnăLa căderea liberă, pe drumulConsumat înspre pământ şi tumul.De iluzii, veşted se desparteLiberă o clipă,-n zbor: în moarte.Nu mai stau într-o căsuţăCi-n palat parlamentarii:Nu-s în car nici în căruţă... Ci se plimbă cu FerrariCeline: Trecutul e trecut. Aşa a fost să fie. Jesse: Chiar crezi asta? Că totul e predestinat? Celine: Ştii, lumea ar putea fi mai puţin liberă decât credem. Jesse: Da? Celine: Da, date fiind aceste circumnstanţe exacte, aşa se va întâmpla de fiecare dată: cu două părţi hidrogen, o parte oxigen, vei obţine apă de fiecare dată. Jesse: Nu, nu, adică ce s-ar fi întâmplat dacă bunica ta ar mai fi trăit o săptămână sau dacă ar fi murit cu o săptămână sau chiar căteva zile mai devreme? Lucrurile ar fi putut sta altfel. Cred în asta. Celine: Nu poţi gândi aşa, e... Jesse: Nu, adică nu ar trebui pentru majoritatea lucrurilor, numai că în această privinţă se pare că ceva s-a rupt.