Aplauzele adversarului sunt un semn sigur că te afli pe un drum greşit.


aplauzele-adversarului-sunt-un-semn-sigur-că-te-afli-pe-un-drum-greşit
mario scelbaaplauzeleadversaruluisuntunsemnsigurteaflipedrumgreşitaplauzele adversaruluiadversarului suntsunt unun semnsemn sigursigur căcă tete afliafli pepe unun drumdrum greşitaplauzele adversarului suntadversarului sunt unsunt un semnun semn sigursemn sigur căsigur că tecă te aflite afli peafli pe unpe un drumun drum greşitaplauzele adversarului sunt unadversarului sunt un semnsunt un semn sigurun semn sigur căsemn sigur că tesigur că te aflică te afli pete afli pe unafli pe un drumpe un drum greşitaplauzele adversarului sunt un semnadversarului sunt un semn sigursunt un semn sigur căun semn sigur că tesemn sigur că te aflisigur că te afli pecă te afli pe unte afli pe un drumafli pe un drum greşit

Când eram tânăr eram sigur de orice; peste câţiva ani după ce am greşit de mii de ori, nu mai eram sigur nici pe jumătate din lucrurile de care eram sigur înainte; în prezent sunt sigur doar pe lucrurile pe care Dumnezeu mi le-a dezvăluit.Pentru cei care sunt siguri nu există drum greşit.Dacă tu ai fi albastruCodrul meu de zile dulciCerul sigur ar fi verdeŞi-ncotro ai s-o apuci?Sigur că la mine-n versuriSunt cariatide mov,Sunt alchimice-nţelesuriŞi domniţe în alcov!Dacă frunzele-s albastreFlorile doar roze sunt!Cine sa trimită-n astreMiresme de pe pământ?Sigur că la mine-n cântecArmonii se-nlănţuiescStele zămislesc în pântecParadisul pământesc!Tu cum mă găseşti, iubito,Dacă-n plopi m-am fost ascuns,Pe un drum ce nu te pierdeŞi prin inima strapuns?Dialecticianul lasă în grija adversarului să facă dovada că nu-i un idiot: el întărită, îl lasă totodată pe om lipsit de apărare. Dialecticianul depotenţează intelectul adversarului său.Sunt sigur de Tine, nu sunt sigur de mine. Singurul meu mod de a fi sigur de mine este să fiu destul de sigur de Tine.Nu cunosc un drum sigur care să ducă la succes, cunosc însă unul care duce în mod sigur la insucces – acela de a dori să-i faci fiecăruia pe plac.