Anotimpul nu este - aşa cum s-ar părea - numai un mediu în care casele, şi copacii, şi maşinile, şi asfaltul sunt încadrate altfel şi altfel puse în valoare, nici numai un alt fel de a cădea lumina pe oameni şi pe lucruri, ci chiar metamorfoza fiecărei celule care formează organismul atât de viu al oraşului, regenerarea lui ascunsă, din interior.


anotimpul-nu-este-aşa-cum-s-ar-părea-numai-un-mediu-în-care-casele-şi-copacii-şi-şinile-şi-asfaltul-sunt-încadrate-altfel-şi-altfel-puse
ana blandianaanotimpulnuesteaşacumsarpăreanumaiunmediuîncarecaseleşicopaciimaşinileasfaltulsuntîncadratealtfelpusevaloarenicialtfeldecădealuminapeoamenilucrurichiarmetamorfozafiecăreiceluleformeazăorganismulatâtviualoraşuluiregenerarealuiascunsădininterioranotimpul nunu esteesteaşaaşa cumpăreanumainumai unun mediumediu înîn carecare caseleşi copaciişi maşinileşi asfaltulasfaltul suntsunt încadrateîncadrate altfelaltfel şişi altfelaltfel pusepuse înîn valoarenici numainumai unun altalt felfel decădea luminalumina pepe oamenioameni şişi pepe lucrurici chiarchiar metamorfozametamorfoza fiecăreifiecărei celulecelule carecare formeazăorganismul atâtatât dede viuviu alregenerarea luilui ascunsădin interioranotimpul nu estenu esteaşa cumnumai unnumai un mediuun mediu înmediu în careîn care caseleşi asfaltul suntasfaltul sunt încadratesunt încadrate altfelîncadrate altfel şialtfel şi altfelşi altfel pusealtfel puse înpuse în valoarenici numai unnumai un altun alt felalt fel dede a cădeaa cădea luminacădea lumina pelumina pe oamenipe oameni şioameni şi peşi pe lucrurici chiar metamorfozachiar metamorfoza fiecăreimetamorfoza fiecărei celulefiecărei celule carecelule care formeazăcare formează organismulformează organismul atâtorganismul atât deatât de viude viu alviu al oraşuluiregenerarea lui ascunsă

Sensul nemuririi unui actor îl are şi acest transfer pe care îl prizezi automat pentru că de multe ori aud inflexiuni de voce a lui George Constantin sau a lui Ştefan Iordache, oameni care au inventat un fel de a fi, un alt fel de a face teatru, un alt fel de erou. George a spart stereotipiile, a inventat jigodia cu suflet, pe care nu numai o urăşti, ci de care ţi-e şi milă. El, Toma Caragiu, Gina Patrichi au inventat lucruri noi în teatru. Sunt oameni-şcoală.Cuvintele individ, libertate, capitalism, libertatea de exprimare - sunt numai atât, cuvinte. În spatele ecranului, aceiaşi politicieni, aceleaşi feţe urâte, aceleaşi minţi perfide - cred că numai oamenii perfizi sunt atraşi de politică. Cel perfid, cel josnic, care ştie că poate să facă un lucru numai dacă are putere. Ai nevoie de putere numai când faci lucruri rele, altfel iubirea şi compasiunea sunt de ajuns.Unde să cauţi frumuseţea, şi cum altfel să o găseşti decât numai dacă ea însăşi este calea ta şi călăuza ta? Şi cum altfel să vorbeşti despre frumuseţe decât numai atunci când ea este ţesătoarea vorbelor tale?Eu vă vorbesc numai despre acea sculptură care posedă viaţa ei proprie; iar nu despre una care ar avea vreo formă asemă­nătoare vieţii. De altfel, întotdeauna: teoriile simple şi pure sunt eşantioane fără de valoare; numai acţiunea contează.Emily Thorne: Aşa cum sunt câte două părţi ale fiecărei poveşti, aşa sunt şi două feţe pentru fiecare persoană. Una pe care ne-o arătăm lumii, iar cealaltă o ţinem ascunsă în noi. O dualitate guvernată de către balanţa dintre lumina şi întuneric. În fiecare dintre noi sălăşluieşte atât binele, cât şi răul. Doar cei care sunt capabili să ţină estompată linia de demarcaţie morală, deţin adevărata putere.Aş vrea să pot să te adorm la fel ca personajele din poveşti, care se trezesc numai în ziua în care sunt fericite. Dar lucrul acesta chiar se poate întâmpla, într-o zi te vei putea trezi, şi îţi vei putea da seama ce minunată e ziua aceea, va fi soare, totul ţi se va părea nou, schimbat, limpede. Ceea ce înainte ţi se părea imposibil va deveni ceva simplu şi firesc. Nu crezi? Eu sunt sigur că aşa va fi, şi ţi se va întâmpla repede, poate chiar mâine. Priveşte, Natalia, priveşte cerul! Nu-i aşa că e minunat?