Am zbârnâit pe drum în vale gândindu-mă la rai. Era ca galeria principală a unei mine de opal. Plin de oameni cu lămpi în mâini. Şi toată lumea cânta melodii de Elvis Presley şi dădeau cu dalta şi cu târnăcopul.


am-zbârnâit-pe-drum-în-vale-gândindu-mă-rai-era-ca-galeria-principală-a-unei-de-opal-plin-de-oameni-cu-lămpi-în-mâini-Şi-toată-lumea
ben riceamzbârnâitpedrumînvalegândindumăraieracagaleriaprincipalăuneideopalplinoameniculămpimâiniŞitoatălumeacântamelodiielvispresleyşidădeaudaltatârnăcopulam zbârnâitzbârnâit pepe drumdrum înîn valela raiera caca galeriagaleria principalăunei minemine dede opalplin dede oamenioameni cucu lămpilămpi înîn mâiniŞi toatătoată lumealumea cântacânta melodiimelodii dede elviselvis presleypresley şişi dădeaudădeau cucu daltadalta şişi cucu târnăcopulam zbârnâit pezbârnâit pe drumpe drum îndrum în valeera ca galeriaca galeria principalăprincipală a uneia unei mineunei mine demine de opalplin de oamenide oameni cuoameni cu lămpicu lămpi înlămpi în mâiniŞi toată lumeatoată lumea cântalumea cânta melodiicânta melodii demelodii de elvisde elvis presleyelvis presley şipresley şi dădeauşi dădeau cudădeau cu daltacu dalta şidalta şi cuşi cu târnăcopul

După moartea lui Elvis Presley, s-au depus eforturi pentru protejarea reputaţiei spitalului în care a fost tratat.Nu-mi cânta melodii, nu-mi spune poveşti, nu mă plânge, dar aminteşte-ţi cu drag de mine.Compozitorul era de doi bani,compoziţia lui este de două Universuri-se poate cânta la două mâini,la nouă mâini,şi chiar la nouăzeci şi nouăde mâini.-după toate preferinţele.Arată ca un cercetător de sub movila lui Iovîn clipele sublime ;când îşi dezleagă spirituldin lanţurile obişnuite.printre notele luimai vorbea de şoarece.în somn-mi-a spus mie,când eram mic,s-a cununat cu o viperă;de aici i s-au tras toate,Ea era singurul făurar al lumiiÎn care cânta. Şi când ea, marea, cânta, Oricare i-ar fi fost sinele, devenea însăşi esenţaCântecului, pentru că ea era creatorul.Înainte de a începe un portret, uită-te bine... Sunt mâini care nu seamănă cu figura. Sunt mâini care gândesc; mâini bune, iubitoare, care parcă mângâie lucrurile pe care le ating şi mâini răutăcioase care privesc lumea cu necaz. Am văzut mâini foarte triste la un actor care nu juca decât roluri comice... Mâinile nu puteau minţi. Pentru mine gura... priveşte mai expresiv decât ochii. Ochi sunt uşor de făcut. Privirea-i mai greu.Guvernul nostru nu poate cânta melodii macedonene. Jumătate din guvern nu vorbeşte limba macedoneană.