Am serviciu, sunt gospodină,Am apartament, maşină,Îmi doresc un soţ deştept,De treizeci de ani... l-aştept!


am-serviciu-sunt-gospodinăam-apartament-şinăÎmi-doresc-un-soţ-deşteptde-treizeci-de-ani-l-aştept
alecu sandaamserviciusuntgospodinăamapartamentmaşinăÎmidorescunsoţdeşteptdetreizecideanilaşteptam serviciudoresc unun soţtreizeci dede anidoresc un soţtreizeci de ani

Am pensie, o limuzină,Sunt frumoasă, gospodină,Îmi doresc un soţ deştept... De 60 de ani... aştept!Dick Solomon: Pentru această misiune, casa noastră era Terra, o planetă de mâna a treia. Mi-am luat o maşină de mâna a treia, un serviciu la o universitate de mâna a treia şi acum ne uităm la un apartament de la etajul al treilea.Să fiu deştept îmi doresc până la prostie!J. D.: Eu, ăă, aştept pe cineva. Omul de serviciu: Uşa e stricată. E cam a cincea oară când nu se deschide. J. D.: Poate e vreo monedă blocată acolo. Omul de serviciu: De ce o monedă? J. D.: Nu ştiu... Omul de serviciu: Ai pus tu o monedă acolo? J. D.: Nu, nu, eu doar făceam conversaţie. Omul de serviciu: Dacă găsesc o monedă acolo, te distrug.Orice om cu inimă curată, la vârsta de treizeci de ani, nu poate fi decât de stânga. Dacă rămâne de stânga şi după alţi treizeci de ani, înseamnă că e cretin.De treizeci şi cinci de ani lucrez între hârtii vechi şi acesta este love-story-ul meu. De treizeci şi cinci de ani presez hârtie veche şi cărţi, de treizeci şi cinci de ani mă murdăresc cu litere, astfel încât mă asemăn dicţionarelor enciclopedice, din care, în tot acest timp, am presat treizeci de chintale. Sunt ca un ulcior plin cu apă vie şi cu apă moartă, destul să mă apleci un pic şi încep să curgă din mine idei frumoase. Sunt educat împotriva voinţei mele, de aceea nici măcar nu ştiu care sunt ideile mele şi care cele citite. Aceşti treizeci şi cinci de ani i-am petrecut singur, doar eu cu mine însumi şi cu lumea din jurul meu. Atunci când citesc, nu citesc de fapt, iau doar frazele frumoase, le savurez ca pe bomboane, ca pe un pahar de lichior pe care-l beau încet, până când simt că ideea se răspândeşte în mine, ca alcoolul. Şi astfel, ideea se resoarbe în mine, se resoarbe în creierul şi în inima mea, făcând să-mi pulseze venele până la rădăcină.