Am găsit în mine o dorinţă pe care nicio experienţă din această lume nu o poate satisface; cea mai probabilă explicaţie este că am fost făcut pentru altă lume.


am-găsit-în-o-dorinţă-pe-care-nicio-experienţă-din-această-lume-nu-o-poate-satisface-cea-mai-probabilă-explicaţie-este-că-am-fost-făcut
c.s. lewisamgăsitîndorinţăpecarenicioexperienţădinaceastălumenupoatesatisfaceceamaiprobabilăexplicaţieesteamfostfăcutpentrualtălumeam găsitgăsit îno dorinţădorinţă pepe carecare nicionicio experienţăexperienţă dindin aceastăaceastă lumelume nunu oo poatepoate satisfacecea maimai probabilăprobabilă explicaţieexplicaţie esteeste căcă amam fostfost făcutfăcut pentrupentru altăaltă lumeam găsit îngăsit în minemine o dorinţăo dorinţă pedorinţă pe carepe care niciocare nicio experienţănicio experienţă dinexperienţă din aceastădin această lumeaceastă lume nulume nu onu o poateo poate satisfacecea mai probabilămai probabilă explicaţieprobabilă explicaţie esteexplicaţie este căeste că amcă am fostam fost făcutfost făcut pentrufăcut pentru altăpentru altă lume

E important să avem un secret şi presimţirea a ceva ce nu poate fi cunoscut. Ne umple viaţa cu o nuanţă de impersonal, cu un numinosum. Cine n-a făcut niciodată experienţa acestui lucru a pierdut ceva esenţial. Omul trebuie să simtă că trăieşte într-o lume care este misterioasă într-o anumită privinţă, să simtă că în ea se întâmplă şi lucruri a căror experienţă o poate face, chiar dacă rămân inexplicabile, şi nu numai acelea care se desfăşoară în limitele aşteptărilor. Neaşteptatul şi incredibilul ţin de această lume. Numai atunci viaţa este întreagă. Pentru mine, lumea a fost de la bun început infinit de mare si de insesizabilă.Omul a avut dintotdeauna nevoie de o explicaţie pentru toate lucrurile din lume pe care nu le înţelegea. Dacă nu există o explicaţie, va inventa una.Pasiunea pentru cărţi a făcut din mine proasta cea mai erudită din lume.Iubirea, cea mai puternică forţă din lume, odată ce a fost înţeleasă, poate fi dezlegată şi devine un servitor puternic care să fie la ordinele tale şi să-ţi dezvăluie o lume nouă plină de glorie.Există un proces foarte interesant prin care ne putem întreba, atunci când ne plătim o datorie karma-ică: De fapt dragostea este o iluzie ca oricare alta; ea îl va împinge pe om în a-şi sacrifica tot ceea ce el posedă în lume doar pentru a obţine pe această femeie, care în realitate nu-l va satisface cu nimic mai mult decât o poate face oricare alta.