Am filmat în La Sagrada Familia, capodopera lui Gaudi. Mi-a dat prin cap că am foarte multe în comun cu marele arhitect spaniol. Amândoi sfidăm convenţiile: el cu proiectele lui uluitoare, eu mergând la duş cu o bavetă cu homari.


am-filmat-în-la-sagrada-familia-capodopera-lui-gaudi-mi-a-dat-prin-cap-că-am-foarte-multe-în-comun-cu-marele-arhitect-spaniol-amândoi-sfidăm
woody allenamfilmatînsagradafamiliacapodoperaluigaudimiadatprincapamfoartemultecomuncumarelearhitectspaniolamândoisfidămconvenţiileelproiecteleuluitoaremergândduşbavetăhomariam filmatfilmat înla sagradasagrada familiacapodopera luilui gaudidat prinprin capcap căcă amam foartefoarte multemulte înîn comuncomun cucu marelemarele arhitectarhitect spaniolamândoi sfidămsfidăm convenţiileel cucu proiecteleproiectele luilui uluitoareeu mergândmergând laduş cucu oo bavetăbavetă cucu homariam filmat înfilmat în laîn la sagradala sagrada familiacapodopera lui gaudidat prin capprin cap căcap că amcă am foarteam foarte multefoarte multe înmulte în comunîn comun cucomun cu marelecu marele arhitectmarele arhitect spaniolamândoi sfidăm convenţiileel cu proiectelecu proiectele luiproiectele lui uluitoareeu mergând lamergând la duşla duş cuduş cu ocu o bavetăo bavetă cubavetă cu homari

Este un lucru extraordinar felul în care vin pe lume pruncii. Nu ştiu cum i-a dat lui Dumnezeu prin cap aşa ceva. -Winston Churchill
este-un-lucru-extraordinar-felul-în-care-vin-pe-lume-pruncii-nu-ştiu-cum-i-a-dat-lui-dumnezeu-prin-cap-aşa-ceva
Romain Rolland e Marele Preot din Templul lui Beethoven, tot aşa cum Apostolul Pavel e Marele Preot din Templul lui Isus. -Corneliu Vadim Tudor
romain-rolland-e-marele-preot-din-templul-lui-beethoven-tot-aşa-cum-apostolul-pavel-e-marele-preot-din-templul-lui-isus