Am admirat întotdeauna pe cei care vorbesc din piviri, mi se pare că ei înţeleg mai bine lumea.


am-admirat-întotdeauna-pe-cei-care-vorbesc-din-piviri-mi-se-pare-că-ei-înţeleg-mai-bine-lumea
michael chabonamadmiratîntotdeaunapeceicarevorbescdinpivirimisepareeiînţelegmaibinelumeaam admiratadmirat întotdeaunaîntotdeauna pepe ceicei carecare vorbescvorbesc dindin pivirimi sese parepare căcă eiei înţelegînţeleg maimai binebine lumeaam admirat întotdeaunaadmirat întotdeauna peîntotdeauna pe ceipe cei carecei care vorbesccare vorbesc dinvorbesc din pivirimi se parese pare căpare că eică ei înţelegei înţeleg maiînţeleg mai binemai bine lumeaam admirat întotdeauna peadmirat întotdeauna pe ceiîntotdeauna pe cei carepe cei care vorbesccei care vorbesc dincare vorbesc din pivirimi se pare căse pare că eipare că ei înţelegcă ei înţeleg maiei înţeleg mai bineînţeleg mai bine lumeaam admirat întotdeauna pe ceiadmirat întotdeauna pe cei careîntotdeauna pe cei care vorbescpe cei care vorbesc dincei care vorbesc din pivirimi se pare că eise pare că ei înţelegpare că ei înţeleg maică ei înţeleg mai bineei înţeleg mai bine lumea

Cel mai bine se înţeleg nu cei care vorbesc aceeaşi limbă, ci cei care împărtăşesc aceleaşi sentimente. -Rumi
cel-mai-bine-se-înţeleg-nu-cei-care-vorbesc-aceeaşi-limbă-cei-care-împărtăşesc-aceleaşi-sentimente
Există o mecanică a lucrurilor din care, marii beneficiari, sunt cei care o înţeleg cel mai bine. -Marius Torok
există-o-mecanică-a-lucrurilor-din-care-marii-beneficiari-sunt-cei-care-o-înţeleg-cel-mai-bine
Cei desăvârşiţi nu vorbesc niciodată de la ei, ci întotdeauna vorbesc numai ce le dă Duhul. -Sfântul Siluan
cei-ăvârşiţi-nu-vorbesc-niciodată-de-ei-întotdeauna-vorbesc-numai-dă-duhul