Am înhămat umbrele care păşesc dintr-o lume într-alta pentru a semăna moarte şi nebunie...


am-înhămat-umbrele-care-păşesc-dintr-o-lume-într-alta-pentru-a-semăna-moarte-şi-nebunie
h.p. lovecraftamînhămatumbrelecarepăşescdintrolumeîntraltapentrusemănamoarteşinebunieam înhămatînhămat umbreleumbrele carecare păşescsemăna moartemoarte şişi nebunieam înhămat umbreleînhămat umbrele careumbrele care păşescpentru a semănaa semăna moartesemăna moarte şimoarte şi nebunieam înhămat umbrele careînhămat umbrele care păşescpentru a semăna moartea semăna moarte şisemăna moarte şi nebunieam înhămat umbrele care păşescpentru a semăna moarte şia semăna moarte şi nebunie

Gloria: Julian, opreşte totul! Este o nebunie! Julien: A, dintr-o dată aruncatul unei girafe într-un vulcan pentru a produce apă este o nebunie!Dialectica este teoria ce arată cum contrariile pot fi şi sunt îndeobşte (şi devin) identice - în ce condiţii ele sunt identice, convertindu-se una într-alta - pentru ce înţelegerea umană nu trebuie să ia aceste contrarii ca moarte, pietrificate, ci vii, condiţionate, mobile, preschimbându-se una într-alta.Gafele se săvârşesc cu dezinvoltură, dintr-o cunoaştere a celuilalt, dintr-un prea plin deşert al grijii cu care ne cântărim şansele într-o lume ce a luat-o cam de multişor razna.Fericirea e doar o iluzie prin care treci dintr-o clipă într-alta.Gândurile dau buzna, cred că vi s-a întâmplat, vin dintr-o parte, din alta, dintr-o zonă a vieţii, din alta, dintr-un an, din altul. Eu cred că acesta este marele defect al gândurilor noastre. Nu se aşază niciodată la coadă.Ancoră, lanţ (za cu pod)strângându-se în jurul meu,în jurul umerilor mei ;păşesc rar, trăgând după mineaceastă epavă cu portul ei cu tot,păşesc sacadat şi pasul răsunăcum tunetul într-un ecou.Gorgona Meduza se odihneştepe singurul catarg rămas cardinal,acum, când perfect este doar ceea ce gândesc eu despre ce fac.Păşesc greoi, trăgând după mineepava ce-mi pare a fi bântuităde indolente mişcări fără sens.