Altruismul este o ocazie minunată de a fi fericiţi.


altruismul-este-o-ocazie-minunată-de-a-fi-fericiţi
alberto casiraghyaltruismulesteocazieminunatădefifericiţialtruismul esteeste oo ocazieocazie minunatăminunată defi fericiţialtruismul este oeste o ocazieo ocazie minunatăocazie minunată dede a fia fi fericiţialtruismul este o ocazieeste o ocazie minunatăo ocazie minunată deminunată de a fide a fi fericiţialtruismul este o ocazie minunatăeste o ocazie minunată deocazie minunată de a fiminunată de a fi fericiţi

Viaţa e o minunată ocazie trecătoare pentru e ne folosi bucuria de a exista.Fericiţi cei ce-s cutezătoriCă a lor este victoriaÎn plaiurile cele sfinte.Fericiţi cei ce plâng, că aceiaÎn dalbe ceruri se vor mângâia.Fericiţi cei blânzi, că aceiaVor moştenii întreg pământul.Fericiţi cei care flămânzescŞi însetează după ştiinţă,Că aceia se vor săturaŞi niciodată n-or mai răbda.Fericiţi care muncesc,Pământul făcându-l grădină,Căci vor culege roadele În Grădinile Cerurilor.Fericiţi vor fi şi cei milostiviCă aceia se vor măntui.Fericiţi cei curaţi în sufletCă s-or hrăni doar cu lumină.Fericiţi făcătorii de pace,Iisus Hristos: Fericiţi cei săraci cu duhul, că a lor este împărăţia cerurilor. Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul. Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetează de dreptate, că aceia se vor sătura. Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui. Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că a lor este împărăţia cerurilor. Fericiţi veţi fi voi când vă vor ocărî şi vă vor prigoni şi vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, minţind din pricina Mea. Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata voastră multă este în ceruri, că aşa au prigonit pe proorocii cei dinainte de voi.Nu aştepta ca o ocazie să îndeplinească toate condiţiile; când ţi se oferă o oportunitate de a avansa şi te simţi atras către ea, urmeaz-o. Va fi primul pas către o altă ocazie, mai bună.Eroii din publicitate sunt fericiţi că spală cu Dero, sunt fericiţi că se spală pe dinţi cu Colgate, beau Coca-Cola şi uite ce fericiţi sunt, şi-au cumpărat un laptop şi iar sunt fericiţi... Stă pe pajişte cu laptopul în braţe şi e fericit, şi-a făcut asigurare de viaţă şi e extrem de fe­ricit... Nu există reclamă care să-ţi arate oa­meni nefericiţi. Într-un final, toţi sunt fericiţi.Cei mai mulţi intelectuali moderni se felicită pentru a fi reuşit pretinsa descoperire monumentală cum că capitalismul şi altruismul sunt ultimamente incompatibile. Şi totuşi ei sunt încă prea afurisit de ignoranţi pentru a realiza, sau prea afurisit de încăpăţânaţi pentru a recunoaşte, faptul că altruismul categoric nu este singurul cod moral disponibil omenirii; de fapt, este cel mai sângeros şi cel mai regresiv dintre acestea. Astfel de gândire oprită din creştere din partea intelighenţiei a rezultat în comiterea de către ei a atrocităţii intelectuale de a respinge capitalismul şi libertatea, în locul altruismului şi a coerciţiei.