Alphonso: Nu dai nas în nas cu iubirea, te îndrăgosteşti. Până peste cap. Ai văzut vreodată pe cineva îndrăgostit până peste cap? Este urât, prietene. Este toxic, septic. Reed Bennett: Cum faceţi tu şi soţia ta de vă înţelegeţi atât de bine? Alphonso: Uşurel, eu m-am căsătorit cu cea mai bună prietenă! Reed Bennett: Credeam că eu sunt cel mai bun prieten al tău.


alphonso-nu-dai-nas-în-nas-cu-iubirea-te-îndrăgosteşti-până-peste-cap-ai-văzut-vreodată-pe-cineva-îndrăgostit-până-peste-cap-este-urât
ziua îndrăgostiţiloralphonsonudainasîncuiubireateîndrăgosteştipânăpestecapaivăzutvreodatăpecinevaîndrăgostitpânăcapesteurâtprietenetoxicsepticreedbennettcumfaceţişisoţiadeînţelegeţiatâtbineuşurelmamcăsătoritceamaibunăprietenăcredeamsuntcelbunprietenaltăunu daidai nasnas înîn nasnas cucu iubireate îndrăgosteştipână pestepeste capai văzutvăzut vreodatăvreodată pepe cinevacineva îndrăgostitîndrăgostit pânăpână pestepeste capeste urâteste toxicreed bennettcum faceţifaceţi tuşi soţiasoţia tata dede văvă înţelegeţiînţelegeţi atâtatât dede binecăsătorit cucu ceacea maimai bunăbună prietenăreed bennettcredeam căeu suntsunt celcel maimai bunbun prietenprieten alal tăunu dai nasdai nas înnas în nasîn nas cunas cu iubireapână peste capai văzut vreodatăvăzut vreodată pevreodată pe cinevape cineva îndrăgostitcineva îndrăgostit pânăîndrăgostit până pestepână peste capcum faceţi tufaceţi tu şitu şi soţiaşi soţia tasoţia ta deta de văde vă înţelegeţivă înţelegeţi atâtînţelegeţi atât deatât de binecăsătorit cu ceacu cea maicea mai bunămai bună prietenăcredeam că eucă eu sunteu sunt celsunt cel maicel mai bunmai bun prietenbun prieten alprieten al tău

Reed Bennett: Care este cel mai frumos cântec de dragoste din toate timpurile? Alphonso: Julia Fitzpatrick: Ce faci cu florile? Reed Bennett: Le ştii pe acelea pe care nu le doreşte nimeni? Julia Fitzpatrick: Deci tu le oferi o a doua viaţă? Reed Bennett: Da, majoritatea le aruncă. Mie îmi place ideea că mâine cineva le va vedea plutind şi se va întreba de unde vin, misterioase. De fapt, obişnuiam să le adun şi să creeze noi modele din ele, iar apoi să le arunc pe scări la întâmplare însoţite de un bilet pe care scria: Reed Bennett: Dragostea este singurul comportament şocant de pe suprafaţă Terrei.Reed Bennett: Stai aşa! Părinţii tăi... doar pentru faptul că ei au divorţat nu înseamnă că vei trece şi tu printr-un divorţ urât. Nu se transmite genetic, nu vorbim despre o boală contagioasă.Reed Bennett: Majoritatea sfaturilor pe care le-am primit de la tatăl meu în copilărie erau prostii. Dar mi-a spus un lucru genial... mi-a spus că dacă voi avea vreodată vreo relaţie cu o fată înseamnă că este prea mult pentru mine şi că ar trebui să mă însor cu ea.Reed Bennett: Măcar te-ai gândit la cererea în căsătorie? Morley Clarkson: Bineînţeles că da... dar când îi ceri unei fete să se căsătorească cu tine, vrei ca ea să se gândească la asta? Sau vrei ca ea să ştie dacă vrea să se căsătoarească cu tine?