Algebra este instrumentul intelectual care a fost creat pentru redarea clară a aspectelor cantitative ale lumii.


algebra-este-instrumentul-intelectual-care-a-fost-creat-pentru-redarea-clară-a-aspectelor-cantitative-ale-lumii
alfred north whiteheadalgebraesteinstrumentulintelectualcarefostcreatpentruredareaclarăaspectelorcantitativealelumiialgebra esteeste instrumentulinstrumentul intelectualintelectual carefost creatcreat pentrupentru redarearedarea clarăcantitative aleale lumiialgebra este instrumentuleste instrumentul intelectualinstrumentul intelectual carecare a fosta fost creatfost creat pentrucreat pentru redareapentru redarea clarăclară a aspectelora aspectelor cantitativeaspectelor cantitative alecantitative ale lumiialgebra este instrumentul intelectualeste instrumentul intelectual careintelectual care a fostcare a fost creata fost creat pentrufost creat pentru redareacreat pentru redarea clarăredarea clară a aspectelorclară a aspectelor cantitativea aspectelor cantitative aleaspectelor cantitative ale lumiialgebra este instrumentul intelectual careinstrumentul intelectual care a fostintelectual care a fost creatcare a fost creat pentrua fost creat pentru redareafost creat pentru redarea clarăpentru redarea clară a aspectelorredarea clară a aspectelor cantitativeclară a aspectelor cantitative alea aspectelor cantitative ale lumii

Este imposibil să studiezi un sistem al universului fără să studiezi omul. În acelaşi timp este imposibil să studiezi omul fără să studiezi universul. Omul este o imagine a lumii. El a fost creat chiar din legile care au creat ansamblul lumii. Dacă un om s-ar cunoaşte şi s-ar înţelege pe el însuşi, ar cunoaşte şi ar înţelege întreaga lume; toate legile după care a fost si este guvernata lumea. Si invers, din studiul lumii şi al legilor care o guvernează, el ar învăţa şi ar înţelege legile care il guvernează pe el însuşi.Este vorba mai ales de apărarea ansamblului resurselor naturale ale lumii întregi şi de asigurarea unei producţii care să-i îngăduie omului să supravieţuiască. În felul acesta se vor salva, totodată, şi vieţuitoarele care constituie ansamblul biosferei, de care omul depinde în mod direct. Omul şi natura vor fi salvate împreună într-o fericită armonie; în caz contrar, specia noastră va dispărea odată cu ultimele rămăşiţe ale unui echilibru care nu a fost creat pentru a contracara dezvoltarea omenirii, ci pentru a-i servi drept cadru.Dacă ne-am închipui că lumea aceasta este un foarte reuşit instrument muzical, eu nu vreau să venerez instrumentul, ci pe Acela care l-a creat şi care cântă cu el.Acţionează pentru îmbunătăţirea situaţiei tale, concentrându-te asupra aspectelor pozitive ale vieţii.O poezie nu este obscură pentru că nu ar ţinti cumva popularitatea. E suficient ca ea să fie clară doar celor pentru care a fost scrisă.Cu siguranţă Dumnezeu nu a creat fiinţa umană să trăiască o zi! Nu, nu, omul a fost creat pentru eternitate.