Albert Einstein a repetat al doilea an de liceu. Deci, totul este relativ.


albert-einstein-a-repetat-al-doilea-an-de-liceu-deci-totul-este-relativ
danko ivsinovicalberteinsteinrepetataldoileaandeliceudecitotulesterelativalbert einsteinrepetat alal doileadoilea anan dede liceutotul esteeste relativeinstein a repetata repetat alrepetat al doileaal doilea andoilea an dean de liceutotul este relativalbert einstein a repetateinstein a repetat ala repetat al doilearepetat al doilea anal doilea an dedoilea an de liceualbert einstein a repetat aleinstein a repetat al doileaa repetat al doilea anrepetat al doilea an deal doilea an de liceu

Se va pune oare vreodată la îndoială faptul că mâhnirea stârnită de funesta evoluţie a lumii şi de ameninţătoarele orori, la care, fără nici o vină, a contribuit prin ştiinţa lui şi Albert Einstein, i-au sporit suferinţa trupească sau chiar i-au provocat-o şi i-au scurtat viaţa? El a fost însă omul care, în momentele supreme, s-a opus fatalităţii, sprijinindu-se de autoritatea sa, devenită aproape mistică; simpla lui existenţă ar fi fost în măsură să bareze calea celei din urmă catastrofe. Albert Einstein a fost un salvator al onoarei omenirii, al cărui nume nu va apune nicicând.Ştiam că Wolfgang Pauli este un geniu comparabil cu Einstein. Ca şi om de ştiinţă era poate mai mare decât Einstein. Dar era un cu totul alt tip de personalitate, care în ochii mei nu a atins niciodată măreţia lui Einstein.Albert Einstein e chiar mai bun decât mine; toată lumea îl admiră, deşi practic nimeni nu-l înţelege, deloc.Dumnezeu: Binele e relativ. Frumuseţea e relativă. Totul e relativ. Cu excepţia mea. Eu sunt absolut. Joan: Credeam că asta e o marcă de vodcă.Să nu spui că nu ai destul timp. Ai exact acelaşi număr de ore pe zi care le-au fost date lui Helen Keller, Pasteur, Michaelangelo, Maica Tereza, Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson şi Albert Einstein.Albert: Tocmai am primit biletul de la tine. Eram la o plimbare pe cal. Victoria: Ia loc, te rog! Albert: Parcul este superb. Victoria: Mă bucur că îţi place. Vreau să te simţi ca acasă... Sunt sigură că ştii de ce am dorit să vii aici. Pentru că nimic nu m-ar face mai fericită, de fapt m-ar face foarte fericită, dacă ai accepta ceea ce eu îmi doresc. Albert: Şi să rămân cu tine? Victoria: Şi să rămâi cu mine. Albert: Şi să mă căsătoresc cu tine? Victoria: Şi să te căsătoreşti cu mine!