Alan: Bine, uite, asta e până când lucrurile se mai liniştesc. Cel mult două zile. O să-i vină mintea la cap. Charlie: Da, asta fac femeile.


alan-bine-uite-asta-e-până-când-lucrurile-se-mai-liniştesc-cel-mult-două-zile-o-să-i-vină-mintea-cap-charlie-da-asta-fac-femeile
doi bărbaţi şi jumătatealanbineuiteastapânăcândlucrurilesemailiniştesccelmultdouăzilesăivinăminteacapcharliedafacfemeileasta ee pânăpână cândcând lucrurilelucrurile sese maimai liniştesccel multmult douădouă zilevină minteamintea lala capasta facfac femeileasta e pânăe până cândpână când lucrurilecând lucrurile selucrurile se maise mai liniştesccel mult douămult două zilevină mintea lamintea la capasta fac femeileasta e până cânde până când lucrurilepână când lucrurile secând lucrurile se mailucrurile se mai liniştesccel mult două zilevină mintea la capasta e până când lucrurilee până când lucrurile sepână când lucrurile se maicând lucrurile se mai liniştesc