Aici trăieşti tutuindu-te cu natura, nu te poţi apăra împotriva ei, pentru că este mai puternică.


aici-trăieşti-tutuindu-te-cu-natura-nu-te-poţi-apăra-împotriva-ei-pentru-că-este-mai-puternică
elfriede jelinekaicitrăieştitutuindutecunaturanutepoţiapăraîmpotrivaeipentruestemaiputernicăaici trăieşticu naturanu tete poţipoţi apăraapăra împotrivaîmpotriva eipentru căcă esteeste maimai puternicănu te poţite poţi apărapoţi apăra împotrivaapăra împotriva eipentru că estecă este maieste mai puternicănu te poţi apărate poţi apăra împotrivapoţi apăra împotriva eipentru că este maică este mai puternicănu te poţi apăra împotrivate poţi apăra împotriva eipentru că este mai puternică

Te poţi apăra împotriva insultelor, însă nu împotriva milei.Nu există nimic mai adevărat decât adevărul însuşi. Aici au dat greş unii mari artişti care s-au izolat de adevăr, crezând că imaginaţia lor este mai puternică... dar nimeni nu poate fi mai puternic decât natura.Eşti astăzi aici. Nu îţi poţi alege un alt trecut, nu poţi da timpul înapoi, nu îţi poţi schimba copilăria şi nimic din ce ai trăit până acum. Însă poţi să decizi ca din acest moment să nu mai permiţi ca trecutul să te definească, poţi alege să fii oricine vrei să fii şi poţi, cu siguranţă, să îţi creezi un prezent şi un viitor pe măsura visurilor tale. Încetează să te mai victimizezi. Începe să trăieşti!Regina Gorgo: Nu mă aflu aici ca să îl reprezint pe Leonidas; faptele sale spun mai multe decât cuvintele mele ar face-o vreodată. Mă aflu aici pentru toţi al căror glasuri nu le puteţi auzi: mame, fiice, taţi, fii - trei sute de familii care sângerează pentru drepturile voastre şi pentru pricipiile după care această clădire a fost construită. Suntem în război, domnilor. Trebuie să trimitem întreaga armată spartană în ajutorul regelui nostru, nu doar pentru a ne apăra pe noi înşine, dar şi pentru a ne apăra urmaşii. Trimiteţi armata pentru a ne păstra libertatea. Trimiteţi armata pentru dreptate. Trimiteţi armata pentru lege şi ordine. Trimiteţi armata pentru logică. Şi cel mai important lucru, trimiteţi armata pentru speranţă- speranţa că un rege şi oamenii lui nu s-au sacrificat în zadar pentru istorie- că vitejia lor ne uneşte, că acţiunile lor ne fac mai puternici şi că deciziile pe care le luaţi azi vor fi dovada curajului vostru.Morminte, nu Îl mai poţi ţine mult închis pe El! Moartea e puternică, dar mai puternică este viaţa; mai dârză decât întunecimea este lumina; mai tare decât greşeala, fapta dreaptă; credinţa şi speranţa ne spun triumfător că Iisus se va înălţa în ziua de Paşti.Cea mai puternică armă împotriva duşmanului este tăcerea.