Ai cea mai mare putere atunci când nu mai cauţi şi nu mai ai nevoie de aprobarea şi validarea din exterior.


ai-cea-mai-mare-putere-atunci-când-nu-mai-cauţi-şi-nu-mai-ai-nevoie-de-aprobarea-şi-validarea-din-exterior
caroline myssaiceamaimareputereatuncicândnucauţişiainevoiedeaprobareavalidareadinexteriorai ceacea maimai maremare putereputere atunciatunci cândcând nunu maimai cauţicauţi şişi nunu maimai aiai nevoienevoie dede aprobareaaprobarea şişi validareavalidarea dindin exteriorai cea maicea mai maremai mare puteremare putere atunciputere atunci cândatunci când nucând nu mainu mai cauţimai cauţi şicauţi şi nuşi nu mainu mai aimai ai nevoieai nevoie denevoie de aprobareade aprobarea şiaprobarea şi validareaşi validarea dinvalidarea din exteriorai cea mai marecea mai mare puteremai mare putere atuncimare putere atunci cândputere atunci când nuatunci când nu maicând nu mai cauţinu mai cauţi şimai cauţi şi nucauţi şi nu maişi nu mai ainu mai ai nevoiemai ai nevoie deai nevoie de aprobareanevoie de aprobarea şide aprobarea şi validareaaprobarea şi validarea dinşi validarea din exteriorai cea mai mare puterecea mai mare putere atuncimai mare putere atunci cândmare putere atunci când nuputere atunci când nu maiatunci când nu mai cauţicând nu mai cauţi şinu mai cauţi şi numai cauţi şi nu maicauţi şi nu mai aişi nu mai ai nevoienu mai ai nevoie demai ai nevoie de aprobareaai nevoie de aprobarea şinevoie de aprobarea şi validareade aprobarea şi validarea dinaprobarea şi validarea din exterior

Nevoia de acceptare este cea mai mare capcana în care poţi să cazi. Cu cât cauţi mai mult acceptarea în cei din jurul tău, cu atât vei primi mai puţină. Singura acceptare pe care ar trebui să o cauţi este cea din interiorul tău. Abia când nu îţi va mai păsa dacă ceilalţi te acceptă sau nu, ceilalţi te vor accepta necondiţionat.Pot cel mai bine ilustra însuşirea Minţii Interioare comparând-o din nou cu electricitatea. Aşa cum electricitatea este cea mai mare putere din lume, Mintea Interioară este cea mai mare putere din fiinţa ta. De capul lor, nicicare nu operează independent, ci depind de o mijlocire separată pentru a le provoca la acţiune şi ambele aduc rezultate favorabile ori dezastruoase în funcţie de înţelepciunea sau nepriceperea cu care sunt mânuite.Crăciunul este cel mai adevărat Crăciun atunci când îl sărbătorim dând lumina iubirii celor care au cea mai mare nevoie.Cuvântul Ziua cea mai frumoasă? Astăzi.Obstacolul cel mai mare? Frica.Lucrul cel mai uşor? Greşala.Greşala cea mai mare? Renunţarea.Rădăcina cea mai rea? Egoismul.Distracţia cea mai bună? Munca.Înfrângerea cea mai urâtă? Descurajarea.Profesioniştii cei mai buni? Copiii.Nevoia dintâi? Comunicarea.Fericirea cea mai mare? Să fii util.Misterul cel mai profund? Moartea.Defectul cel mai mare? Întristarea.Sentimentul cel mai urât? Ura.Cadoul cel mai frumos? Iertarea.Traseul cel mai bun? Calea dreaptă.Senzaţia cea mai plăcută? Pacea interioară.Gestul cel mai frumos? Zâmbetul.Medicamentul cel mai bun? Optimismul.Satisfacţia cea mai mare? Datoria împlinită.Puterea cea mai mare? Credinţa.Credinţa reprezintă nu doar o putere în sine, ci chiar cea mai mare putere din câte există.