Ah, suflete, îţi este frică prea mult. Ai văzut propria noastră tărie. Ai văzut propria noastră frumuseţe. Ai văzut peştii tăi aurii. Atunci de ce te-ai mai teme? Tu eşti cu adevărat sufletul sufletului sufletului.


ah-suflete-îţi-este-frică-prea-mult-ai-văzut-propria-noastră-tărie-ai-văzut-propria-noastră-frumuseţe-ai-văzut-peştii-tăi-aurii-atunci
rumiahsufleteîţiestefricăpreamultaivăzutproprianoastrătăriefrumuseţepeştiităiauriiatuncideteaimaitemeeşticuadevăratsufletulsufletuluisufletuluiîţi esteeste fricăfrică preaprea multai văzutvăzut propriapropria noastrănoastră tărieai văzutvăzut propriapropria noastrănoastră frumuseţeai văzutvăzut peştiipeştii tăităi auriiatunci dede cemai temetu eştieşti cucu adevăratadevărat sufletulsufletul sufletuluisufletului sufletuluiîţi este fricăeste frică preafrică prea multai văzut propriavăzut propria noastrăpropria noastră tărieai văzut propriavăzut propria noastrăpropria noastră frumuseţeai văzut peştiivăzut peştii tăipeştii tăi auriiatunci de cetu eşti cueşti cu adevăratcu adevărat sufletuladevărat sufletul sufletuluisufletul sufletului sufletului

O, suflete,Ai prea multe griji.Ţi-ai văzut întreaga putere.Ţi-ai văzut întreaga frumuseţe.Ţi-ai văzut aripile aurite.De ce te îngrijorezi?Am văzut actori mari jucându-şi propria persoană. Atunci am văzut cât sunt de mici, dacă n-ar fi aşa de mari!Nu l-ai văzut? Nu-i de mirare.Era-nţeleptul mult prea mare;Nici el nu te-a văzut, se pare,Te căuta c-o lumânare.Aflat pe orbita Pământului în nava mea cosmică, am văzut cât de frumoasă este planeta noastră. Oameni, să păstram şi să creştem această frumuseţe, nu s-o distrugem!Iisus nu i-a vindecat pe cei pe care i-a vindecat, deoarece a conside­rat condiţia lor ca fiind imperfectă. El i-a vindecat pe cei pe care i-a vin­decat, pentru că a văzut că acele suflete aveau nevoie de vindecare ca parte a evoluţiei lor. El a văzut perfecţiunea procesului de evoluţie. El a recunoscut şi a înţeles intenţia sufletului. Dacă Iisus ar fi simţit că tot ceea ce înseamnă boală fizică sau mentală reprezintă imperfecţiunea, n-ar fi fost mai simplu să vindece pe toată lumea de pe planetă dintr-o dată?Lorelai (către Luke): Te-am văzut înotând în lac, deci te-am văzut fără cămaşă pe tine. Jess: L-ai văzut în ultima vreme? Şi-a permis cam multe.