Afacerile îmi aduc aminte în fiecare zi că sunt arhitect şi folosesc experienţa de arhitect în afaceri cât se poate de mult.


afacerile-îmi-aduc-aminte-în-fiecare-zi-că-sunt-arhitect-şi-folosesc-experienţa-de-arhitect-în-afaceri-cât-se-poate-de-mult
dinu patriciuafacerileîmiaducaminteînfiecarezisuntarhitectşifolosescexperienţadeafacericâtsepoatemultafacerile îmiîmi aducaduc aminteaminte înîn fiecarefiecare zizi căcă suntsunt arhitectarhitect şişi folosescfolosesc experienţaexperienţa dede arhitectarhitect înîn afaceriafaceri câtcât sese poatepoate dede multafacerile îmi aducîmi aduc aminteaduc aminte înaminte în fiecareîn fiecare zifiecare zi căzi că suntcă sunt arhitectsunt arhitect şiarhitect şi folosescşi folosesc experienţafolosesc experienţa deexperienţa de arhitectde arhitect înarhitect în afaceriîn afaceri câtafaceri cât secât se poatese poate depoate de multafacerile îmi aduc aminteîmi aduc aminte înaduc aminte în fiecareaminte în fiecare ziîn fiecare zi căfiecare zi că suntzi că sunt arhitectcă sunt arhitect şisunt arhitect şi folosescarhitect şi folosesc experienţaşi folosesc experienţa defolosesc experienţa de arhitectexperienţa de arhitect înde arhitect în afaceriarhitect în afaceri câtîn afaceri cât seafaceri cât se poatecât se poate dese poate de multafacerile îmi aduc aminte înîmi aduc aminte în fiecareaduc aminte în fiecare ziaminte în fiecare zi căîn fiecare zi că suntfiecare zi că sunt arhitectzi că sunt arhitect şică sunt arhitect şi folosescsunt arhitect şi folosesc experienţaarhitect şi folosesc experienţa deşi folosesc experienţa de arhitectfolosesc experienţa de arhitect înexperienţa de arhitect în afaceride arhitect în afaceri câtarhitect în afaceri cât seîn afaceri cât se poateafaceri cât se poate decât se poate de mult

Poate că nu sunt cel mai interesant arhitect, dar sunt cunoscut şi mi-am menţinut o oarecare integritate. -David Chipperfield
poate-că-nu-sunt-cel-mai-interesant-arhitect-dar-sunt-cunoscut-şi-mi-am-menţinut-o-oarecare-integritate
Dialogul dintre client şi arhitect este o conversaţie cât se poate de intimă, întrucât atunci când vorbeşti despe construirea unei case, vorbeşti despre vise. -Robert A. M. Stern
dialogul-dintre-client-şi-arhitect-este-o-conversaţie-cât-se-poate-de-intimă-întrucât-atunci-când-vorbeşti-despe-construirea-unei-case
Îmi povesteşti - o să uit, îmi arăţi - poate o să-mi aduc aminte, îmi dai să experimentez şi eu te înţeleg. -Confucius
Îmi-povesteşti-o-să-uit-îmi-arăţi-poate-o-să-mi-aduc-aminte-îmi-dai-să-experimentez-şi-te-înţeleg
Un doctor îşi poate îngropa greşelile, însă un arhitect nu poate decât să-şi sfătuiască clienţii să planteze viţă de vie. -Frank Lloyd Wright
un-doctor-îşi-poate-îngropa-greşelile-însă-un-arhitect-nu-poate-decât-să-şi-sfătuiască-clienţii-să-planteze-viţă-de-vie
Nimeni nu poate fi un arhitect dacă nu este totodată un mare sculptor sau pictor. Cel care nu e sculptor sau pictor, poate fi cel mult un constructor. -John Ruskin
nimeni-nu-poate-fi-un-arhitect-dacă-nu-este-totodată-un-mare-sculptor-sau-pictor-cel-care-nu-e-sculptor-sau-pictor-poate-fi-cel-mult-un