Adulterul este o împerechere clandestină între zilele cu soţ, şi zilele fără.


adulterul-este-o-împerechere-clandestină-între-zilele-cu-soţ-şi-zilele-fără
octav bibereadulterulesteîmperechereclandestinăîntrezilelecusoţşifărăadulterul esteeste oo împerechereîmperechere clandestinăclandestină întreîntre zilelezilele cucu soţşi zilelezilele fărăadulterul este oeste o împerechereo împerechere clandestinăîmperechere clandestină întreclandestină între zileleîntre zilele cuzilele cu soţşi zilele fărăadulterul este o împerechereeste o împerechere clandestinăo împerechere clandestină întreîmperechere clandestină între zileleclandestină între zilele cuîntre zilele cu soţadulterul este o împerechere clandestinăeste o împerechere clandestină întreo împerechere clandestină între zileleîmperechere clandestină între zilele cuclandestină între zilele cu soţ

Dacă între oameni e întotdeauna o punte,e, fiindcă, sub ei, se cască abiselecu ochii închişi. Zilele-s strivitede caii negri ai nopţilor crunte.Zilele! Ferestrele voastre le acoperă visele.O constatare mai cu moţCu apropo la soaţa lui iubităO duce prost în zilele cu soţŞi-n cele fără soţ e fericită!Aşa cum îţi trăieşti zilele, în aşa fel îţi făureşti viaţa. Nu-ţi irosi zilele, pentru că nu există nicio zi fără importanţă.În zilele bune ai doisprezece fraţi; în zilele negre n-ai niciunul.Toate zilele sunt nopţi până te văd, iar nopţile strălucesc ca zilele când te visez.Am observat că în zilele cele mai obide şi amărăciunii pe care mi le aducea viaţa, în zilele grele, pe care ea mi le-a dăruit din belşug, tocmai în zilele acelea se deşteaptă în mine cu mai multă dârzenie, perseverenţa în realizarea ţelului. Aceasta o datorez cărţilor care ne înfăţişează toate chinurile şi torturile sufletului avântat al omului...