Adevărurile se nasc de la cap la coadă şi se verifică de la coadă la cap.


adevărurile-se-nasc-de-cap-coadă-şi-se-verifică-de-coadă-cap
paul louis lampertadevărurilesenascdecapcoadăşiverificăcapadevărurile sese nascnasc dede lala capcap lala coadăcoadă şişi sese verificăverifică dede lala coadăcoadă lala capadevărurile se nascse nasc denasc de lade la capla cap lacap la coadăla coadă şicoadă şi seşi se verificăse verifică deverifică de lade la coadăla coadă lacoadă la capadevărurile se nasc dese nasc de lanasc de la capde la cap lala cap la coadăcap la coadă şila coadă şi secoadă şi se verificăşi se verifică dese verifică de laverifică de la coadăde la coadă lala coadă la capadevărurile se nasc de lase nasc de la capnasc de la cap lade la cap la coadăla cap la coadă şicap la coadă şi sela coadă şi se verificăcoadă şi se verifică deşi se verifică de lase verifică de la coadăverifică de la coadă lade la coadă la cap

Vrea să cumpere un crap,Doar cu coadă, fără cap;Auzind că, la adică,Peştii de la cap se strică.Timpul este singurul drum cu sens unic, de la cap la coadă.Martie soseşte cu un cap de viperă şi ne părăseşte împodobit cu o coadă de păun.Încep s-o analizeze,De la coadă, de la cap…Vor cred, s-o pensionezePe motiv de… handicap.A enunţa o teoremă şi apoi a da exemple înseamnă practic a preda de la coadă la cap.Îndoieli nici nu încap!Taina se deznoadă.Geaba are mândru cap,Dacă n-are coadă.