Aceasta e înfăptuirea pe care o am de îndeplinit; aceasta e munca.


aceasta-e-înfăptuirea-pe-care-o-am-de-îndeplinit-aceasta-e-munca
vergiliuaceastaînfăptuireapecareamdeîndeplinitaceastamuncaaceasta ee înfăptuireaînfăptuirea pepe carecare oo amam dede îndeplinitaceasta ee muncaaceasta e înfăptuireae înfăptuirea peînfăptuirea pe carepe care ocare o amo am deam de îndeplinitaceasta e muncaaceasta e înfăptuirea pee înfăptuirea pe careînfăptuirea pe care ope care o amcare o am deo am de îndeplinitaceasta e înfăptuirea pe caree înfăptuirea pe care oînfăptuirea pe care o ampe care o am decare o am de îndeplinit

Nimic altceva nu-i cu putinţă pentru mine, decât munca fără preget căreia m-am dăruit, munca aceasta, mântuitoarea mea, care-mi va aduce libertatea, care-mi va da din nou aripi.Nimic nu-i greu de îndeplinit pe lumea aceasta pentru cei hotărâţi.Dumnezeu nu este munca noastră la bătrâneţe, când nu avem nimic altceva de făcut; El este munca vieţii noastre, şi trebuie să ne folosim toată energia pentru aceasta. Cine nu a început, să înceapă astăzi. Acum, imediat.A-ţi iubi munca, a o face cu plăcere, aceasta deschide poarta secretă a succesului.Munca fizică eliberează de suferinţele spiritului; aceasta îi face fericiţi pe cei săraci.Nu vă refuzaţi experienţa. Aceasta doar v-ar încetini progresul. Însuşiţi-vă fiecare aspect al experienţei voastre. Aceasta este locomotiva care vă duce până la capătul liniei.