A trăi este atât de surprinzător încât îţi rămâne prea puţin timp pentru altceva.


a-trăi-este-atât-de-surprinzător-încât-îţi-rămâne-prea-puţin-timp-pentru-altceva
emily dickinsontrăiesteatâtdesurprinzătorîncâtîţirămânepreapuţintimppentrualtcevatrăi esteeste atâtatât dede surprinzătorîncât îţiîţi rămânerămâne preaprea puţinpuţin timptimp pentrupentru altcevaa trăi estetrăi este atâteste atât deatât de surprinzătorde surprinzător încâtsurprinzător încât îţiîncât îţi rămâneîţi rămâne prearămâne prea puţinprea puţin timppuţin timp pentrutimp pentru altcevaa trăi este atâttrăi este atât deeste atât de surprinzătoratât de surprinzător încâtde surprinzător încât îţisurprinzător încât îţi rămâneîncât îţi rămâne preaîţi rămâne prea puţinrămâne prea puţin timpprea puţin timp pentrupuţin timp pentru altcevaa trăi este atât detrăi este atât de surprinzătoreste atât de surprinzător încâtatât de surprinzător încât îţide surprinzător încât îţi rămânesurprinzător încât îţi rămâne preaîncât îţi rămâne prea puţinîţi rămâne prea puţin timprămâne prea puţin timp pentruprea puţin timp pentru altceva

Pe cât de multe sunt lucrurile ce-ţi mai rămân de învăţat, pe atât îţi rămâne mai puţin timp pentru a le face.Nimeni nu vede o floare - cu adevărat - e atât de mică încât îţi ia timp - noi nu avem timp - şi ca să poţi vedea e nevoie de timp, la fel cum e nevoie de timp pentru a avea un prieten.Trecutul tău e atât de dens încât uneori mă împiedică să întrevăd un viitor pentru noi doi. Nu visez la o dragoste perfectă, însă nu pot trăi la modul condiţional şi cu atât mai puţin la imperfect.Admiraţia noastră este atât de mare pentru martirii trecuţi în nefiinţă, încât acordăm foarte puţin timp pentru eroii încă în viaţă.Problema vieţii este faptul că sunt atât de multe femei frumoase şi prea puţin timp.Lumea e atât de tare ocupată cu aparenţa, încât prea puţin îi pasă de realitate.