A rosti numele Basarabia e una cu a protesta contra dominaţiei ruseşti. Numele


a-rosti-numele-basarabia-e-una-cu-a-protesta-contra-dominaţiei-ruseşti-numele-basarab-şi-basarabeni-există-cu-mult-înaintea-vremii-în-care
mihai eminescurostinumelebasarabiaunacuprotestacontradominaţieiruseştinumelebasarabşibasarabeniexistămultînainteavremiiîncareacestpământdeveniseromânescnumesinguresteistorieîntreagărosti numelenumele basarabiabasarabia ee unauna cuprotesta contracontra dominaţieidominaţiei ruseştiexistă cucu multmult înainteaînaintea vremiivremii înîn carecare acestacest pământpământ devenisedevenise românescacest numenume singursingur esteeste oo istorieistorie întreagăa rosti numelerosti numele basarabianumele basarabia ebasarabia e unae una cucu a protestaa protesta contraprotesta contra dominaţieicontra dominaţiei ruseştiexistă cu multcu mult înainteamult înaintea vremiiînaintea vremii învremii în careîn care acestcare acest pământacest pământ devenisepământ devenise românescacest nume singurnume singur estesingur este oeste o istorieo istorie întreagă

Oamenii se ceartă în numele religiei: scriu în numele ei, luptă în numele ei, mor în numele ei; orice, mai puţin să trăiască în numele ei. -Charles Caleb Colton
oamenii-se-ceartă-în-numele-religiei-scriu-în-numele-ei-luptă-în-numele-ei-mor-în-numele-ei-orice-mai-puţin-să-trăiască-în-numele-ei
Basarabia este numele medieval al Ţărei Româneşti şi vine de la numele dinastiei Ţărei Româneşti, a Basarabilor. -Mihai Eminescu
basarabia-este-numele-medieval-al-Ţărei-româneşti-şi-vine-de-numele-dinastiei-Ţărei-româneşti-a-basarabilor