A regreta că nu te-ai născut altfel este a regreta că te-ai născut tu, şi nu s-a născut altcineva. A dori să fii altfel este a dori să mori tu şi să se nască altcineva. Căci tu, tu eşti tu.


a-regreta-că-nu-te-ai-născut-altfel-este-a-regreta-că-te-ai-născut-şi-nu-s-a-născut-altcineva-a-dori-să-fii-altfel-este-a-dori-să-mori-şi
garabet ibrăileanuregretanuteainăscutaltfelesteşialtcinevadorifiimorisenascăcăcieştiregreta căcă nunăscut altfelaltfel esteregreta cănăscut tuşi nunăscut altcinevadori săsă fiifii altfelaltfel estedori săsă morimori tusă sese nascănască altcinevacăci tutu eştieşti tua regreta căregreta că nunăscut altfel esteeste a regretaa regreta căa dori sădori să fiisă fii altfelfii altfel esteeste a doria dori sădori să morisă mori tumori tu şişi să sesă se nascăse nască altcinevatu eşti tu

Născut om… născut a iubimăcar un timp iubirea… să simtcum e pe astă lume a doriiubirea… să simtmăcar un timp Născut a iubi… născut omA murit un oms-a născut o stradă,s-a născut un copil s-a mai născut o stradă şi nimeni nu simte cum anii nasc un oraş.Pot spune că m-am născut de două ori: o dată când m-am născut eu, în Hong Kong, a doua oară când am născut-o pe Alexandra, în Boston.Semnul cel mai autentic că te-ai născut cu mari calităţi este că te-ai născut fără invidie.Balian de Ibelin: Ce ar putea dori un rege de la un om ca mine? Godfrey de Ibelin: O lume nouă. O lume mai bună decât a existat vreodată. Iată, nu eşti ce te-ai născut să fii, eşti ceea ce depinde de tine să devii. Un regat al conştiinţei, al păcii, nu al războiului, al iubirii, nu al urii. Asta ne aşteaptă la sfârşitul unei cruciade. Un regat al cerului.Nu vă puteţi imagina cât de amar şi cât de nefiresc, de insuportabil este jocul cu tine însuţi, jocul de a te preface că eşti altcineva decât eşti şi de a încerca să uiţi ceea ce nu poţi uita, ceea ce nu vrei să uiţi. Vrei să fii altfel decât eşti, dar nu poţi fi nici măcar ceea ce eşti cu adevărat. Eşti ca un fard prost care îţi demască adevărata identitate, căci lumina privirii îţi întunecă pleoapele şi când nu mai ştii cine eşti sau ce eşti, ajungi să fii uitat într-un colţ de suflet, ca o vechitură inutilă, roasă de carii.