A nu-ţi păsa de filosofie înseamnă a filosofa cu adevărat.


a-nu-ţi-pă-de-filosofie-înseamnă-a-filosofa-cu-adevărat
blaise pascalnuţipăsadefilosofieînseamnăfilosofacuadevăratpăsa dede filosofiefilosofie înseamnăfilosofa cucu adevăratpăsa de filosofiede filosofie înseamnăînseamnă a filosofaa filosofa cufilosofa cu adevăratpăsa de filosofie înseamnăfilosofie înseamnă a filosofaînseamnă a filosofa cua filosofa cu adevăratde filosofie înseamnă a filosofafilosofie înseamnă a filosofa cuînseamnă a filosofa cu adevărat

A filosofa. A filosofa înseamnă a încerca să răspunzi cu mijloace supermature la întrebări pe care şi le pun copiii.A filosofa înseamnă atât a căuta să afli dacă trebuie sau nu să filosofezi, cât şi a te dedica contemplaţiei filosofice.În mijlocul deprimării, un gând i se ivi în minte. El n-o iubea şi n-o iubise niciodată cu adevărat - şi gândul acesta n-o durea. Ar fi trebui s-o doară, ar fi trebuit să fie deznădăjduită, cu inima zdrobită. Dar acesta era adevărul. El n-o iubea şi lui nu-i păsa. Nu-i păsa, fiindcă nici ea nu-l iubea. Nu-l iubea, aşa că nimic din ce putea face ori spune el nu izbutea s-o doară.Orice filosofie este fie cunoaştere din raţiune pură, fie cunoaştere raţională din principii empirice. Prima se numeşte filosofie pură, a doua filosofie empirică.A face filosofie nu înseamnă numaidecât să treci prin lume grav şi îngândurat.Religia a fost, timp de 1800 de ani, botniţa raţiunii. Datoria profesorilor de filosofie este de a face să treacă prin contrabandă mitologia iudaică drept filosofie.