A instrui pe tineri cum se cuvine nu constă în a le vârî în cap o mulţime de cuvinte, fraze, expresiuni şi opiniuni din diferiţi autori, ci a le deschide calea cum să priceapă lucrurile.


a-instrui-pe-tineri-cum-se-cuvine-nu-constă-în-a-vârî-în-cap-o-mulţime-de-cuvinte-fraze-expresiuni-şi-opiniuni-din-diferiţi-autori-a
comeniusinstruipetinericumsecuvinenuconstăînvârîcapmulţimedecuvintefrazeexpresiunişiopiniunidindiferiţiautorideschidecaleapriceapălucrurileinstrui pepe tineritineri cumcum sese cuvinecuvine nunu constăconstă înle vârîvârî înîn capcap oo mulţimemulţime dede cuvinteexpresiuni şişi opiniuniopiniuni dindin diferiţidiferiţi autorile deschidedeschide caleacalea cumcum săsă priceapăpriceapă lucrurilea instrui peinstrui pe tineripe tineri cumtineri cum secum se cuvinese cuvine nucuvine nu constănu constă îna le vârîle vârî învârî în capîn cap ocap o mulţimeo mulţime demulţime de cuvinteexpresiuni şi opiniunişi opiniuni dinopiniuni din diferiţidin diferiţi autoria le deschidele deschide caleadeschide calea cumcalea cum săcum să priceapăsă priceapă lucrurile

Gânduri rătăcite în minte mă încearcă Ghemuri încâlcite vrând fraze să toarcă Gânduri colorate, albe câteodată Ce încearcă vorbe mai cu tâlc să bată Doar că-nşiruirea de cuvinte noi Să îndrept nu pot - însă nici să 'ndoi Fiindcă vremea fuge - şi cu ea simţirea Ce-a ştiut odată cum e potrivirea Slovelor deşarte cu-altele mai drepte Să creeze gânduri cu 'nţeles deştepte Acu' nici parolă nu-i cum se cuvine Nici mintea nu zboară de 'nţelesuri pline Eu simţ numai vidul ce-n cap se deschide Ca o oală spartă, ca goalele blide Ca desiş în noapte, ca neant patetic Ca vârtej de şoapte şi capac ermetic Cum vine misterul gândului să iasă, Piedică îşi pune - afară nu se lasă Chiar când alfabetu-l pun la 'nşiruire Vorba nu răsare gândul să-l admireMama lui Alice: Unde îţi este corsetul? Şi nu porţi nici dres! Alice Kingsleigh: Sunt împotriva lor! Mama lui Alice: Dar nu eşti îmbrăcată cum se cuvine. Alice Kingsleigh: Cine stabileşte ce înseamnă Caţavencu: (cătră grupul lui) Ei, cum să-l trimeţi în Cameră, nene, pe stimabilul? Nu zic, are ideile, opiniile lui - şi eu respect ideile, numai să fie sincere, şi el e sincer, n-ai ce zice, - respect la orice opiniune!... Dar să-ţi vie stimabilul cu idei învechite, cu opiniuni ruginite, şi să te sperie mereu cu Europa, cu zguduiri, cu teorii subversive... asta nu mai merge... Astfel de opiniuni nu le respect, să-mi dea voie să-i spui...Mi se pare că lucrurile au luat-o într-o direcţie greşită. Trăim într-o societate informaţională, profund schimbată, în care reţelele de comunicare tot mai extinse duc la modificarea comportamentului unui individ într-o direcţie pe care uneori nici nu o putem anticipa. În societăţi din ce în ce mai tehnologizate, cum sunt cele americane sau japoneze, există o mulţime de victime, de tineri care devin dependenţi de aceste reţele.Trebuie doar să-ţi trăieşti viaţa aşa cum vine, dar cu agerime, cu vigilenţă, lăsând ca totul să se întâmple aşa cum se întâmplă, făcând lucrurile naturale pe calea naturală, suferind, înveselindu-te aşa cum aduce viaţa.Nu există fraze sau autori care să corespundă întrutotul aşteptărilor tale.