A fi politician înseamnă să fii capabil să spui dinainte ce-o să se întâmple mâine, săptămâna viitoare, luna viitoare, anul viitor. Iar apoi să poţi explica de ce nimic din toate astea nu s-a întâmplat.


a-fi-politician-înseamnă-să-fii-capabil-să-spui-dinainte-o-să-se-întâmple-mâine-săptămâna-viitoare-luna-viitoare-anul-viitor-iar-apoi-să
winston churchillfipoliticianînseamnăfiicapabilspuidinainteceoseîntâmplemâinesăptămânaviitoarelunaanulviitoriarapoipoţiexplicadenimicdintoateasteanuîntâmplatfi politicianpolitician înseamnăînseamnă săsă fiifii capabilcapabil săsă spuispui dinaintesă sese întâmpleîntâmple mâinesăptămâna viitoareluna viitoareanul viitoriar apoiapoi săsă poţipoţi explicaexplica dede cece nimicnimic dindin toatetoate asteaastea nua fi politicianfi politician înseamnăpolitician înseamnă săînseamnă să fiisă fii capabilfii capabil săcapabil să spuisă spui dinaintesă se întâmplese întâmple mâineiar apoi săapoi să poţisă poţi explicapoţi explica deexplica de cede ce nimicce nimic dinnimic din toatedin toate asteatoate astea nu

Întâmplările de mâine se află deja în subconştient, la fel şi cele de săptămâna sau de luna viitoare şi pot fi Swana: Singurul lucru pe care îl avem în comun e procesul, iar acela e programat pentru săptămâna viitoare. Cred că totul va fi în ordine până joi. Am dreptate?... Păcat ca nu mai rămâi în Paris. (Către Leon.) Leon, fii sigur pe tine şi fă tot ce-ţi stă în putinţă pentru ca doamna să rămână cu amintiri plăcute şi să aibă ce povesti când se întoarce la Moscova. (Pleacă.) Leon: Singurul lucru care se va încheia joi e procesul. Săptămâna viitoare nu va mai fi nici o joi pentru noi, nici săptămânile ce vor urma. Nu voi lăsa să se întâmple una ca asta. Îl voi rupe din calendar. Ei, ce părere ai?Nu este deloc important să vă faceţi o idee clară şi rigidă despre ceea ce veţi face săptămâna viitoare sau anul viitor, căci dacă aveţi o idee prea clară despre ceea ce se va petrece şi dacă vă ataşaţi prea rigid de acel viitor anticipat, nu faceţi altceva decât să blocaţi o întreagă gamă de posibilităţi care s-ar fi putut petrece.Travis Bickle: Am să-ţi spun de ce. Cred că te simţi singură. Conduc des pe lângă locul ăsta şi te văd. Văd o mulţime de oameni în jurul tău. Şi văd toate telefoanele şi toate chestiile astea de pe biroul tău. Nu înseamnă nimic. Apoi, când am intrat şi te-am cunoscut, am văzut în privirea ta şi în felul tău de-a fi că nu eşti fericită. Şi cred că ai nevoie de ceva. Şi dacă vrei să-i spui prieten, poţi să-i spui prieten. Betsy: Şi tu vrei să fii prietenul meu? Travis Bickle: Hmda.Lorelai: Rory a luat o pauză de la Yale. Christopher: Şi Apocalipsa când vine? Săptămâna asta? Săptămâna viitoare?Cinefila: Aş vrea ca ceea ce s-a întâmplat în film săptămâna trecută, să se întâmple şi săptămâna asta; altfel, ce rost mai are totul?