A fi arhitect nu constă numai în construcţie, ci şi în a crea spaţii largi cu mici spaţii.


a-fi-arhitect-nu-constă-numai-în-construcţie-şi-în-a-crea-spaţii-largi-cu-mici-spaţii
yannick heywangfiarhitectnuconstănumaiînconstrucţieşicreaspaţiilargicumicispaţiifi arhitectarhitect nunu constăconstă numainumai înîn construcţiecrea spaţiispaţii largilargi cucu micimici spaţiia fi arhitectfi arhitect nuarhitect nu constănu constă numaiconstă numai înnumai în construcţieîn a creaa crea spaţiicrea spaţii largispaţii largi culargi cu micicu mici spaţiia fi arhitect nufi arhitect nu constăarhitect nu constă numainu constă numai înconstă numai în construcţieşi în a creaîn a crea spaţiia crea spaţii largicrea spaţii largi cuspaţii largi cu micilargi cu mici spaţiia fi arhitect nu constăfi arhitect nu constă numaiarhitect nu constă numai înnu constă numai în construcţieci şi în a creaşi în a crea spaţiiîn a crea spaţii largia crea spaţii largi cucrea spaţii largi cu micispaţii largi cu mici spaţii

Oraş râvnit de interlopi,Cu bulevarde sclipitoare,Ce-ntre borduri costisitoare,Oferă spaţii largi... de gropi. -Eugen Deutsch
oraş-râvnit-de-interlopicu-bulevarde-sclipitoarece-ntre-borduri-costisitoareoferă-spaţii-largi-de-gropi
Mă îngrozeşte eterna tăcere a acestor spaţii infinite. -Blaise Pascal
mă-îngrozeşte-eterna-tăcere-a-acestor-spaţii-infinite
Moartea e o aşezare a timpului între noi şi alte spaţii. -Teodor Dume
moartea-e-o-aşezare-a-timpului-între-noi-şi-alte-spaţii
Frumuseţea e un supliment al fiinţei, un fel de iradiere venită din spaţii. -Jean Guitton
frumuseţea-e-un-supliment-al-fiinţei-un-fel-de-iradiere-venită-din-spaţii