A doua fată: Şterge-o, Cap de Piuneză. Luke: Tu trebuie să-mi spui domnul Cap de Piuneză. Joan: Ştii ceva? Nu-mi pasă de Dax Hibbing sau de Lynnie Charmichael sau de activitatea mea sociabilă. Nu-mi pasă cine e gay ori ba. Nu pot să-mi petrec timpul făcându-mi griji cu chestiile astea. Am altele pe cap. Prima fată: Ca de exemplu? Chimia şi şahul? Joan: Da, astea două. Poate că tipii ăia sunt nişte tocilari, dar ei măcar ştiu pentru ce sunt aici. Luke (după ce fetele pleacă): M-ai făcut tocilar. Joan: Era o metaforă.


a-doua-fată-Şterge-o-cap-de-piuneză-luke-tu-trebuie-să-mi-spui-domnul-cap-de-piuneză-joan-Ştii-ceva-nu-mi-ă-de-dax-hibbing-sau-de-lynnie
joan din arcadiadouafatăŞtergeocapdepiunezăluketrebuiesămispuidomnuljoanŞtiicevanumipasădaxhibbingsaulynniecharmichaelactivitateameasociabilăcinegayoribanupotpetrectimpulfăcândumigrijicuchestiileasteaamaltelepecapprimacaexempluchimiaşişahuldaasteadouăpoatetipiiăiasuntniştetocilaridareimăcarştiupentruaicilukedupăfetelepleacămaifăcuttocilarerametaforădoua fatăcap dede piunezătu trebuiespui domnuldomnul capcap dede piunezăŞtii cevapasă dede daxdax hibbinghibbing sausau dede lynnielynnie charmichaelcharmichael sausau dede activitateaactivitatea meamea sociabilăpasă cinecine ee gayori banu potpetrec timpulgriji cucu chestiilechestiile asteaam altelealtele pepe capprima fatăca dede exempluchimia şişi şahulastea douăpoate căcă tipiitipii ăiaăia suntsunt niştenişte tocilaridar eiei măcarmăcar ştiuştiu pentrupentru cece suntsunt aiciluke (după(după cece fetelefetele pleacă)făcut tocilarera oo metaforăa doua fatăcap de piunezăspui domnul capdomnul cap decap de piunezăpasă de daxde dax hibbingdax hibbing sauhibbing sau desau de lynniede lynnie charmichaellynnie charmichael saucharmichael sau desau de activitateade activitatea meaactivitatea mea sociabilăpasă cine ecine e gaye gay origay ori bagriji cu chestiilecu chestiile asteaam altele pealtele pe capca de exempluchimia şi şahulpoate că tipiică tipii ăiatipii ăia suntăia sunt niştesunt nişte tocilaridar ei măcarei măcar ştiumăcar ştiu pentruştiu pentru cepentru ce suntce sunt aiciluke (după ce(după ce fetelece fetele pleacă)era o metaforă

Luke: Am rugat-o pe Grace să facă asta cu mine şi, la momentul acela, mi-a răspuns Joan: Explică-mi doar spectrul electromagnetic. Luke: Nu. Joan: Luke, e... e ceva personal. Luke (se holbează la Joan; creionul îi cade din gură): Ai ceva de-mpărţit cu spectrul electromagnetic?Will (vorbind la telefon): Da, domnule. Înţeleg, dar vă asigur că oamenii mei se ocupă deja. Joan: Domnule? Cui îi spune domnule? Luke: Şefului lui. Joan: Nu are aşa ceva. Luke: Ba da. Comisarul, primarul, procurorul, mama.Adam: Poate nu mă pricep la lucrurile astea, dar... ne-am sărutat. Nu e ca şi cum aş fi sărutat multe fete. Poate doar una. Joan Girardi: Mda. Adam: Poate a însemnat ceva pentru mine. Joan Girardi: Poate şi pentru mine a însemnat ceva. Adam: Eu nu... nu ştiu cum să mă comport acum. Joan Girardi (chicoteşte): Nici eu. Adam: Poate e cum a spus tipul ăla de la campania antidroguri. Dragostea romantică e ca o boală mintală. Apare pur şi simplu. Ce să-i faci? Joan Girardi: Poate că nu suntem încă pregătiţi.Luke: Ţi-e suficient de cald? Peyton: Sunt bine. Ar trebui să repar caloriferul, nu? Luke: L-aş putea ruga pe Keith să-l verifice. Se pricepe la chestiile astea. Vrei să-ţi aduc nişte cafea? Peyton: Nu trebuie, mersi. Mersi că eşti alături de mine, Luke. Luke: Pentru asta sunt prietenii, nu? Peyton: Da.Luke: Vine un elan. Elanul ăsta îi spune altui elan că e de fapt un cerb şi că ar trebui să-şi aleagă o altă turmă. Kevin: Aha? Luke: Ai înţeles? Dar elanul îşi bazează afirmaţia pe o dovadă dubioasă. Kevin: Gen coarnele sunt cam mici? Luke: De fapt, e mai mult o observaţie de comportament. Să zicem că cerbul a fost văzut mirosind o floare. Potrivit elanului, ăsta e un comportament tipic pentru un cerb. Dar elanul nu e aşa de sigur. Nu se simte ca un cerb, nu are gânduri de cerb. Doar pentru că-i place floarea asta, înseamnă că e cerb? Kevin: Ai vrut să foloseşti o metaforă din ştiinţă? Luke: Sunt gay dacă-mi place o lesbiană? Kevin: Cu cine ai vorbit? Luke: Aş prefera să-l lăsăm pe elan în afara discuţiei. Kevin: Păi, mai întâi de toate, nu. Dacă-ţi place o fată, îţi place şi gata. Şi cine zice că e lesbiană? Luke: Elanul, din nou. Kevin: OK. Ştii, de obicei simţi dacă eşti gay ori ba. Luke: Ştiu, dar aparent lumea crede că transmit nişte semnale gay. Kevin: Uite unicul semnal. Eşti gata? Când eşti singur şi stai degeaba, la ce te gândeşti? Luke: Cum să trec de nivelul 5 în Diablo. La asta te referi? Kevin: Nu, vreau să zic... Bine, dar atunci când faci duş? Luke: A! Păi câteodată mă gândesc la Condoleeza Rice. E pe locul 2 ca influenţă după Kissinger. (Kevin se holbează.) Şi apoi mai sunt Sigourney Weaver în Aliens, Christina Ricci, Batgirl. Kevin: Bine, opreşte-te. Vezi, asta e tot ce trebuie să ştii. Luke: Deci chiar sunt un elan? Kevin: Să nu mă mai faci niciodată să port discuţia asta cu tine, bine?