A citi orice colecţie de citate este de parcă ai mânca separat ingredientele care intră într-un fel de mâncare, în loc să le găteşti împreună în oală. Mănânci întâi toţi morcovii, pe urmă toţi cartofii, pe urmă carnea. Nu vei pleca înfometat, dar nici nu este ceva complet satisfăcător. Numai o biografie sau o autobiografie îţi dă mâncare bună şi fierbinte.


a-citi-orice-colecţie-de-citate-este-de-parcă-ai-mânca-separat-ingredientele-care-intră-într-un-fel-de-mâncare-în-loc-să-găteşti-împreună
christopher buckleycitioricecolecţiedecitateesteparcăaimâncaseparatingredientelecareintrăîntrunfelmâncareînlocgăteştiîmpreunăoalămănânciîntâitoţimorcoviipeurmăcartofiicarneanuveiplecaînfometatdarnicinucevacompletsatisfăcătornumaibiografiesauautobiografieîţimâncarebunăşifierbinteorice colecţiecolecţie dede citatecitate esteeste dede parcăparcă aiai mâncamânca separatseparat ingredienteleingredientele carecare intrăfel dede mâncareîn locloc săle găteştigăteşti împreunăîmpreună înîn oalămănânci întâiîntâi toţitoţi morcoviipe urmăurmă toţitoţi cartofiipe urmăurmă carneanu veivei plecapleca înfometatdar nicinici nunu esteeste cevaceva completcomplet satisfăcătornumai oo biografiebiografie sausau oo autobiografieautobiografie îţidă mâncaremâncare bunăbună şişi fierbintea citi oriceciti orice colecţieorice colecţie decolecţie de citatede citate estecitate este deeste de parcăde parcă aiparcă ai mâncaai mânca separatmânca separat ingredienteleseparat ingredientele careingredientele care intrăfel de mâncareîn loc săloc să lesă le găteştile găteşti împreunăgăteşti împreună înîmpreună în oalămănânci întâi toţiîntâi toţi morcoviipe urmă toţiurmă toţi cartofiipe urmă carneanu vei plecavei pleca înfometatdar nici nunici nu estenu este cevaeste ceva completceva complet satisfăcătornumai o biografieo biografie saubiografie sau osau o autobiografieo autobiografie îţiautobiografie îţi dăîţi dă mâncaredă mâncare bunămâncare bună şibună şi fierbinte

Trebuie să mănânci ca să găteşti. Nu poţi fi un bucătar bun dacă nu mănânci ce găteşti. Eu cred că a mânca bine este secretul lui a găti bine.Nu îţi cheltui toţi banii o dată. Economiseşte şi cumpără ceva deosebit - ceva de calitate sau de valoare, sau ceva de care îţi vei aminti toată viaţa. Aminteşte-ţi, toţi banii aceştia daţi pe nimicuri se pot aduna într-o mică avere.Marie Barone (văzându-l pe Frank că mănâncă lasagna din tavă): Frank! Ce faci? Nu poţi să mănânci de acolo! Ai luat cu furculiţa aia şi de dincolo! Acum nimeni nu mai poate mânca! Frank Barone: Asta e tot ce trebuie să fac? În cazul ăsta, furculiţa a mai fost şi în îngheţată! Raymond Barone (intră): Salutare! Marie Barone: Bună Ray. Ţi-e foame? Vrei ceva de mâncare? Numai că nu poţi mânca lasagna... sau îngheţată. Frank Barone (îşi înfige furculiţa în tort): Sau tort de ciocolată. Marie Barone: Uită-te la el! E ca un animal, marcându-şi teritoriul! (Frank o înţeapă cu furculiţa) Hei! Frank Barone: Ce-i? A fost un compliment. Raymond Barone: Doamne, ce n-aş da să pot spune că am greşit casa...A spune că o operă de artă este bună, dar de neînţeles pentru majoritatea oamenilor, este la fel ca a spune că un anumit fel de mâncare este foarte bun, dar majoritatea oamenilor nu îl pot mânca.Mmmm, îşi spuse ea în timp ce se lingea pe mustăţi, nicio mâncare nu e la fel de bună ca atunci când o mănânci singur.Monk (când valiza plină cu mâncare şi apă a lui Monk este furată): Ce voi mânca şi bea? Sharona: Adrian, au mâncare şi apă în Mexic. Monk: Răspunde la întrebare! Ce voi mânca şi bea!?