A avea datorii este singura metodă prin care poţi rămâne în memoria contabililor.


a-avea-datorii-este-singura-metodă-prin-care-poţi-rămâne-în-memoria-contabililor
jean carmetaveadatoriiestesingurametodăprincarepoţirămâneînmemoriacontabililoravea datoriidatorii esteeste singurasingura metodămetodă prinprin carecare poţipoţi rămânerămâne înîn memoriamemoria contabililora avea datoriiavea datorii estedatorii este singuraeste singura metodăsingura metodă prinmetodă prin careprin care poţicare poţi rămânepoţi rămâne înrămâne în memoriaîn memoria contabililora avea datorii esteavea datorii este singuradatorii este singura metodăeste singura metodă prinsingura metodă prin caremetodă prin care poţiprin care poţi rămânecare poţi rămâne înpoţi rămâne în memoriarămâne în memoria contabililora avea datorii este singuraavea datorii este singura metodădatorii este singura metodă prineste singura metodă prin caresingura metodă prin care poţimetodă prin care poţi rămâneprin care poţi rămâne încare poţi rămâne în memoriapoţi rămâne în memoria contabililor

Uneori, singura metodă prin care poţi să-ţi dai seama ce anume vrei este să începi să faci ceva.Singura metodă de a rămâne sărac este să fii sincer.Gândeşte-te la bogăţiile care vor fi în lume, şi nu la sărăcia din care ieşim; şi ţine minte că singura metodă prin care poţi ajuta lumea să devină mai bogată, este ca să devii tu mai bogat, în modul creativ, nu competitiv.Sentimentul meu este că memoria transfigurează trecutul, îmbrăcându-l în lumina pe care lucrurile o vor avea în ziua Judecăţii de Apoi. Noi, în fond, atunci când reintegrăm, prin memoria noastră vie, trecutul, ne pregătim în trup pentru clipa în care ne vom recăpăta trupurile la Judecata de Apoi. Memoria este un exerciţiu de imortalitate, de veşnicie în act.Metoda experimentală este singura metodă prin care se poate ajunge la o analiză ştiinţifică a pasiunilor.De multe ori plata vechilor datorii implică foarte multă suferinţă, dar Legea karma-ei afirmă că nici o datorie nu poate rămâne neplătită. Contabilitatea pe care o ţine universul este perfectă, iar schimburile de energie curg în sensul compensării acestor datorii.