A şti la scară umană, poate fi folositor - dar în niciun caz mântuitor.


a-şti-scară-umană-poate-fi-folositor-dar-în-niciun-caz-mântuitor
petre Ţuţeaştiscarăumanăpoatefifolositordarînniciuncazmântuitorşti lala scarăscară umanăpoate fifi folositordardar înîn niciunniciun cazcaz mântuitora şti laşti la scarăla scară umanăpoate fi folositorfi folositordar îndar în niciunîn niciun cazniciun caz mântuitora şti la scarăşti la scară umanăpoate fi folositordar în niciundar în niciun cazîn niciun caz mântuitora şti la scară umanădar în niciun cazdar în niciun caz mântuitor

A şti la scară umană poate fi folositor, dar în nici un caz mântuitor.Dacă o fiinţă umană încearcă să vă inoculeze otrava îndoielilor demoniace, refuzaţi să ascultaţi tot ceea ce ea vă spune, fără a vă simţi obligaţi să vă scuzaţi, şi îndepărtaţi-vă imediat de ea, manifestând, de la caz la caz, indiferenţă sau compasiune. Procedând în felul acesta, vă veţi dovedi vouă înşivă că sunteţi o fiinţă umană liberă, care nu se lasă influenţată de toate sugestiile abjecte care vin din afara ei.Vedea la scară largă, dar gândea la scară redusă.Scriitorii trebuie citiţi, dar în niciun caz văzuţi sau auziţi.Femeile vicioase au puţine vicii, dar în niciun caz nu sunt abjecte.Există diverse feluri de curiozitate: una din interes, care ne îmbie să învăţăm ceea ce ne poate fi folositor şi alta din orgoliu, care provine din dorinţa de a şti ce nu ştiu alţii.