Aş fi putut ajunge fericirea ta şi am devenit nenorocirea ta.


aş-fi-putut-ajunge-fericirea-şi-am-devenit-nenorocirea
henryk sienkiewiczfipututajungefericireaşiamdevenitnenorocireaaş fifi pututputut ajungeajunge fericireafericirea taşi amam devenitdevenit nenorocireanenorocirea taaş fi pututfi putut ajungeputut ajunge fericireaajunge fericirea tafericirea ta şita şi amşi am devenitam devenit nenorocireadevenit nenorocirea taaş fi putut ajungefi putut ajunge fericireaputut ajunge fericirea taajunge fericirea ta şifericirea ta şi amta şi am devenitşi am devenit nenorocireaam devenit nenorocirea taaş fi putut ajunge fericireafi putut ajunge fericirea taputut ajunge fericirea ta şiajunge fericirea ta şi amfericirea ta şi am devenitta şi am devenit nenorocireaşi am devenit nenorocirea ta

Fericirea şi nenorocirea vin din noi înşine.Lumea simpatizează mai degrabă cu nenorocirea decât cu fericirea.De obicei nenorocirea dă pe faţă caracterul, iar fericirea îl ascunde.Nenorocirea supremă stă în incapacitatea de a suporta nenorocirea.Nenorocirea urmăreşte pe cei păcătoşi, iar fericirea răsplăteşte pe cei drepţi.Iubirea reciprocă îndepărtează primejdia şi prin aceasta ne dă un sentiment al siguranţei; ea înlătură neînţelegerile, şi astfel naşte concordia; dispreţuind nenorocirea, aduce fericirea.