Ştiu că tot ce se întâmplă are un anumit sens şi că la un moment dat se va regăsi în prezent şi în viitor.


Ştiu-că-tot-se-întâmplă-are-un-anumit-sens-şi-că-un-moment-dat-se-va-regă-în-prezent-şi-în-viitor
teodora paula dumitracheŞtiutotseîntâmplăareunanumitsensşimomentdatvaregăsiînprezentviitorŞtiu căcă tottot cece sese întâmplăîntâmplă areare unun anumitanumit senssens şila unun momentmoment datdat sese vava regăsiregăsi înîn prezentprezent şiîn viitorŞtiu că totcă tot cetot ce sece se întâmplăse întâmplă areîntâmplă are unare un anumitun anumit sensanumit sens şisens şi căcă la unla un momentun moment datmoment dat sedat se vase va regăsiva regăsi înregăsi în prezentîn prezent şiprezent şi înşi în viitorŞtiu că tot cecă tot ce setot ce se întâmplăce se întâmplă arese întâmplă are unîntâmplă are un anumitare un anumit sensun anumit sens şianumit sens şi căsens şi că laşi că la uncă la un momentla un moment datun moment dat semoment dat se vadat se va regăsise va regăsi înva regăsi în prezentregăsi în prezent şiîn prezent şi înprezent şi în viitorŞtiu că tot ce secă tot ce se întâmplătot ce se întâmplă arece se întâmplă are unse întâmplă are un anumitîntâmplă are un anumit sensare un anumit sens şiun anumit sens şi căanumit sens şi că lasens şi că la unşi că la un momentcă la un moment datla un moment dat seun moment dat se vamoment dat se va regăsidat se va regăsi înse va regăsi în prezentva regăsi în prezent şiregăsi în prezent şi înîn prezent şi în viitor

Tot ceea ce ni se întâmplă în prezent este efectul alegerilor făcute în trecut şi, în acelaşi timp, cauză a ceea ce ni se va întâmpla în viitor.Richard Brown: Dorinţa mea era să devin scriitor, asta este tot! Îmi doream să scriu despre tot. Despre tot ce se întâmplă într-un moment. Despre cum arată florile atunci când le tii în braţe. Despre acest prosop, cum miroase, cum îl percepi, acest fir. Despre toate sentimentele tale, ale tale şi ale mele. Despre evoluţia lor, ce eram noi odată. Totul din lumea aceasta. Totul amestecat, cum se întâmplă acum. Şi am dat greş. Am dat greş. Indiferent cu ce ai începe, sfârşeşte prin a fi prea puţin. Să împărtăşeşc nenorocita de mândrie şi absurditatea!Tot ceea ce se petrece are un anumit sens.Totul se întâmplă aşa cum trebuie să se întâmple. Viaţa nu trebuie condusă cu viteză mare. Ea nu poate fi actualizată potrivit unui program, aşa cum mulţi ar vrea. Trebuie să primim ce ni se întâmplă într-un anumit moment şi să nu cerem mai mult.Problemele tale financiare sunt un efect al nivelului pe care tu te afli în prezent. Faptul că tu îţi asumi să gândeşti într-un anumit mod conduce la stilul de viaţă pe care tu îl ai în prezent. Dacă tu ai gândi altfel, dacă ai simţi altfel, viaţa ta ar fi diferită. Deci, aşa cum este viaţa ta în prezent, aşa este şi gândirea ta în acest moment. Tu eşti exact acea persoană pe care tu o vezi în viaţa din jurul tău.La bătrâneţe, viaţa trece tot mai mult din trecut şi viitor în prezent. Şi cu cât transferi mai mult forţa vieţii, Wille zum Leben (voinţa de a trăi), din trecut şi viitor în prezent, cu atât mai liberă şi mai fericită e viaţa.