Ştia doar că trebuie să-şi urmeze o chemare a inimii, pe care o identifica cu însuşi destinul ei.


Ştia-doar-că-trebuie-să-şi-urmeze-o-chemare-a-inimii-pe-care-o-identifica-cu-însuşi-destinul-ei
nicolae dabijaŞtiadoartrebuiesăşiurmezechemareinimiipecareidentificacuînsuşidestinuleiŞtia doardoar căcă trebuieurmeze oo chemarepe carecare oo identificaidentifica cucu însuşiînsuşi destinuldestinul eiŞtia doar cădoar că trebuieurmeze o chemarechemare a inimiipe care ocare o identificao identifica cuidentifica cu însuşicu însuşi destinulînsuşi destinul eiŞtia doar că trebuieo chemare a inimiipe care o identificacare o identifica cuo identifica cu însuşiidentifica cu însuşi destinulcu însuşi destinul eiurmeze o chemare a inimiipe care o identifica cucare o identifica cu însuşio identifica cu însuşi destinulidentifica cu însuşi destinul ei

Voinţa inimii este cea care decide destinul nostru; pentru a ne atinge obiectivele, nu trebuie doar să acţioneze, ci, de asemenea, să viseze.Prometeu. Acest destin este destinul omului însuşi. Omul este înlănţuit de cele trecătoare. Vulturul smulge bucăţi din el. Trebuie să îndure. Poate atinge supremul doar dacă îşi caută destinul în singurătate.Modul în care un om îşi acceptă destinul este mai important decât însuşi destinul său.La a inimii chemare să răspunzi din inimă, calea s-o deschizi iubirii.Un om înţelept trebuie să părăsească starea plină de întuneric, şi să urmeze calea luminii. Nefiind ataşat niciunui loc de pe lumea aceasta, el trebuie ca în retragerea sa să caute fericire acolo unde nu pare a fi nicio fericire. Lăsând toate plăcerile superficiale în urmă, şi nenumind nimic Astronomia seamănă întrucâtva cu cariera ecleziastică, n-o poţi urma dacă nu ai chemare. În mine această chemare se aude limpede şi ştiu că, chiar dacă n-aş fi cel mai bun, ci al doilea sau al treilea, doar astronomia contează.