Şti­aţi că depresia este unul din factorii care favorizează apariţia bolii Alzheimer? Depresia este o otravă pentru organism.


Şti­aţi-că-depresia-este-unul-din-factorii-care-favorizează-apariţia-bolii-alzheimer-depresia-este-o-otravă-pentru-organism
dumitru constantin dulcanŞti­aţidepresiaesteunuldinfactoriicarefavorizeazăapariţiaboliialzheimerdepresiaotravăpentruorganismŞti­aţi căcă depresiadepresia esteeste unulunul dindin factoriifactorii carecare favorizeazăfavorizează apariţiaapariţia boliibolii alzheimerdepresia esteeste oo otravăotravă pentruŞti­aţi că depresiacă depresia estedepresia este unuleste unul dinunul din factoriidin factorii carefactorii care favorizeazăcare favorizează apariţiafavorizează apariţia boliiapariţia bolii alzheimerdepresia este oeste o otravăo otravă pentruotravă pentru organismŞti­aţi că depresia estecă depresia este unuldepresia este unul dineste unul din factoriiunul din factorii caredin factorii care favorizeazăfactorii care favorizează apariţiacare favorizează apariţia boliifavorizează apariţia bolii alzheimerdepresia este o otravăeste o otravă pentruo otravă pentru organismŞti­aţi că depresia este unulcă depresia este unul dindepresia este unul din factoriieste unul din factorii careunul din factorii care favorizeazădin factorii care favorizează apariţiafactorii care favorizează apariţia boliicare favorizează apariţia bolii alzheimerdepresia este o otravă pentrueste o otravă pentru organism

Depresia este ca o gheară ce îţi prinde sufletul. Nu dormi, nu mănânci sau poate mănânci prea mult, plângi din senin, nu mai ai nicio bucurie de a trăi. Este foarte grav. Depresia nu este o vină, este o boală care are nevoie de ajutorul specialiştilor. Se poate să ajungi în momentul în care nu mai vrei să trăieşti. Eu am trecut printr-un astfel de moment.Depresia este inerţie.Depresia este insurecţia nevăzutului.Depresia nu este numai o consecinţă a gândurilor negre, care predomină, ci şi a diminuării poftei de viaţă.Depresia este punctul nevralgic al iubirii.Depresia este doar furie fără entuziasm.