Şi totuşi... Să spunem adevărul. Raţiunea şi dragostea nu îşi au locul împreună în vremurile acestea...


Şi-totuşi-să-spunem-adevărul-raţiunea-şi-dragostea-nu-îşi-locul-împreună-în-vremurile-acestea
stephenie meyerŞitotuşispunemadevărulraţiuneaşidragosteanuîşiloculîmpreunăînvremurileacesteaŞi totuşitotuşi săsă spunemspunem adevărulraţiunea şişi dragosteadragostea nunu îşiau locullocul împreunăîmpreună înîn vremurilevremurile acesteaŞi totuşi sătotuşi să spunemsă spunem adevărulraţiunea şi dragosteaşi dragostea nudragostea nu îşinu îşi auîşi au loculau locul împreunălocul împreună înîmpreună în vremurileîn vremurile acesteaŞi totuşi să spunemtotuşi să spunem adevărulraţiunea şi dragostea nuşi dragostea nu îşidragostea nu îşi aunu îşi au loculîşi au locul împreunăau locul împreună înlocul împreună în vremurileîmpreună în vremurile acesteaŞi totuşi să spunem adevărulraţiunea şi dragostea nu îşişi dragostea nu îşi audragostea nu îşi au loculnu îşi au locul împreunăîşi au locul împreună înau locul împreună în vremurilelocul împreună în vremurile acestea

Dragostea pentru tradiţii nu a slăbit niciodată o naţiune. În schimb, ea i-a dat putere, în special în vremurile de restrişte. Cu toate acestea, e nevoie de o viziune nouă. Lumea trebuie să se rostogolească înainte.Adevărul stă în vin. Totuşi, cred că locul adevărului nu e în beciuri.Raţiunea este mâna stângă a sufletului nostru, credinţa este mâna sa dreaptă şi cu acestea două împreună putem atinge divinitatea.Thomas Fairchild: Îmi place să cred că viaţa e ca o limuzină. Deşi călătorim împreună, trebuie totuşi să ne ştim fiecare locul. Există locul din faţă, cel din spate şi un geam între. Linus Larrabee: Fairchild, tocmai mi-am dat seama că eşti un mare snob. Thomas Fairchild: Da, să trăiţi!Evident, dragostea şi căsătoria nu merg totdeauna împreună; câteodată e dragoste fără căsătorie, alteori e căsătorie fără dragoste. Cu toate acestea, la modul general, un bărbat şi o femeie care se iubesc au tendinţa de a se căsători pentru a trăi împreună şi pentru a se păstra unul pentru celălalt.Cât timp vom avea corpul împreună cu judecata în cercetările noastre şi cât timp sufletul nostru va fi amestecat cu o astfel de pacoste, nu vom dobândi niciodată îndeajuns ceea ce dorim; şi aceasta, spunem noi, este adevărul.