Şi hambarul unui rege se epuizează, dacă vrei să mănânci fără să munceşti.


Şi-hambarul-unui-rege-se-epuizează-dacă-vrei-să-mănânci-fără-să-munceşti
proverbe bengalezeŞihambarulunuiregeseepuizeazădacăvreimănâncifărămunceştiŞi hambarulhambarul unuiunui regerege sese epuizeazădacă vreivrei săsă mănâncimănânci fărăfără săsă munceştiŞi hambarul unuihambarul unui regeunui rege serege se epuizeazădacă vrei săvrei să mănâncisă mănânci fărămănânci fără săfără să munceştiŞi hambarul unui regehambarul unui rege seunui rege se epuizeazădacă vrei să mănâncivrei să mănânci fărăsă mănânci fără sămănânci fără să munceştiŞi hambarul unui rege sehambarul unui rege se epuizeazădacă vrei să mănânci fărăvrei să mănânci fără săsă mănânci fără să munceşti

Banii se epuizează. Bunurile se epuizează. Ura te epuizează. Iubirea e singura care, pe măsură ce e practicată, nu se epuizează, ci sporeşte.Cred că dacă vrei să mănânci carne, ar trebui să omori singur animalul şi să îl mănânci crud, pentru a nu fi orbit de ipocrizia de a-i lăsa pe alţii să facă asta pentru tine.Ştiu că am corpul unei femei slabe, dar am inima şi cutezanţa unui rege, a unui rege al Angliei.Să creezi ca un zeu, să porunceşti ca un rege, să munceşti ca un rob!Dacă tot mănânci cu rujul pe bot, trebuie să ştii să mănânci, adică în vârful buzelor, asta în cazul în care trebuie să mănânci rujată.Trebuie să vrei să te perfecţionezi, să vrei să munceşti mai mult indiferent că ai 10-15-20 de ani de carieră. Asta mi se pare mie