Şi ceea ce-i frumos n-a fost niciodată egal cu ce-i măreţ.


Şi-ceea-i-frumos-n-a-fost-niciodată-egal-cu-i-măreţ
luis velez de guevaraŞiceeaceifrumosnafostniciodatăegalcumăreţŞi ceeafost niciodatăniciodată egalegal cufost niciodată egalniciodată egal cufost niciodată egal cu

Gimli: Mi-a fost dat să văd ultima dată ceea ce-a fost mai frumos pe lumea asta. De aici încolo nimic nu va mai fi frumos pentru mine în afară de ce mi-a dăruit ea.Niciodată omul nu a fost mai puternic şi niciodată el nu s-a simţit, ca individ, mai neputincios. Niciodată el nu a fost mai savant şi niciodată nu a avut impresia că înţelege atât de prost ceea ce se petrece în lumea sa. Niciodată nu s-a apropiat cu mai multă fervoare de ţelurile progresului său, niciodată barbaria lui nu i s-a arătat mai bine înarmată pentru a distruge aceste ţeluri.Nu aţi fost niciodată vătămaţi de experienţele voastre. Nimeni nu a fost vreodată în stare să ia de la voi ceea ce vă aparţine cu adevărat. Ceea ce a fost îndepărtat de la voi reprezintă numai iluziile.Nimic măreţ nu a fost niciodată dobândit de altcineva decât de aceia care au îndrăznit să creadă că ceva din interiorul lor era superior circumstanţelor.Nu am avut niciodată răbdarea de a aduna fragmentele sparte, a le lipi laolaltă încă o data şi a-mi spune mie însămi că întregul astfel peticit este la fel de bun ca şi cum ar fi nou. Ceea ce este rupt este rupt şi mai curând aş păstra amintirea a ceea ce a fost cel mai frumos într-un lucru decât să-i văd peticile lipite toată viaţa.Am dorit să fiu luminoasă şi mai mult ca sigur n-am fost niciodată. Bănuiesc că am fost ceea ce poate fi clasifcat drept