Şi Camera, ca şi Senatul,Le-aţi transformat în dormitor,Dar n-o s-aveţi un somn uşorDe s-o trezi electoratul.


Şi-camera-ca-şi-senatulle-aţi-transformat-în-dormitordar-n-o-s-aveţi-un-somn-uşorde-s-o-trezi-electoratul
ion bratuŞicameracaşisenatulleaţitransformatîndormitordarnosaveţiunsomnuşordesotrezielectoratulŞi cameraca şitransformat înun somnsomn uşordetrezi electoratulun somn uşorde

Şi Camera ca şi SenatulLe-aţi transformat în dormitor,Dar n-o s-aveţi un somn uşor,De s-o trezi electoratul.Le pedepsise Prea Înaltul,Privind nelegiuirii În apogeul destrămăriiAţi râs de săracii ţării.Ca-într-o ţară fără câniV-aţi bătut joc de bătrâni.Copiii ţipă în noapte Că i-aţi lăsat fără lapte.La bolnavi le daţi mormântul.Nu v-ar mai răbda pământul.Aţi furat totul din ţară.Aveţi conturi în afară.Din cât a fost de bogată,Atât e ţara de săracă.Pe români eu îi îndemnSă v-aducă greu blestem.Inima în voi să crape.De viaţă să n-aveţi parte.Atâta de răi aţi fost Că între noi nu aveţi rost.România e a noastră.Închisoarea e a voastră.Nu trezi leul din somn.În politică este necesar fie să îţi trădezi ţara, fie electoratul. Prefer să-mi trădez electoratul.De vă place, ori nu vă placeCă aţi fost înregistraţi,N-aţi ştiut că-aveţi de-a faceCu-n... barou de avocaţi.